24 Wrzesień 2017, imieniny obchodzą: Dora, Gerard, Teodor


Nasz adres:
ul. Rynek 19
33-300 Nowy Sącz
tel. +48 18 547-54-74
e-mail: nit@onet.eu
GG: 28766416
Skype: nitbiuro

Zarabiaj na turystyce


odznaczenie
W dniu 11.10.2005 Minister Gospodarki i Pracy nadal Nowosadeckiej Izbie Turystycznej odznake "Za Zaslugi dla Turystyki"
Aktualności
Aktualności dla członków NIT

XVIII Sądeckie Obchody Światowego Dznia Turystyki
Już za kilkanaście dni (09.10.2017r. o godz.13.00 w Kompleksie Rekreacyjno-Wypoczynkowym "PLATINUM" w Nowym Sączu) odbędą się XVIII Sądeckie Obchody Światowego Dnia Turystyki. W programie m.innymi: wręczenie wyróżnień,ogłoszenie wyników XVIII edycji Konkursu "Sądecki Laur Turystyczny 2017" orz inauguracja nowego projektu pn. KULINARNA SĄDECCZYZNA" skierowanego do właścicieli lokali gastronomicznych,którego celem będzie wypromowanie lokali gastronomicznych w trzech kategoriach. Zgłoszone lokale gastronomiczne (restauracje,pizzerie itp.) zostaną poddane ocenie przez Zespoły Oceniające, a Kapituła Sądeckiej Marki Turystycznej przyzna Rekomendacje na rok 2018.Szczegóły w Regulaminie.Zgłoszenia przyjmowane będą w siedzibie Nowosądeckiej Izbie Turystycznej od 15.10.2017r.
dodał:  Giertler Aleksanderdata dodania:  2017-09-23, 16:02
 
W Nowym Sączu spotkanie kierownictw turystycznych samorządów gospodarczych Małopolski
W Nowym Sączu w sali konferencyjnej Hotelu Panorama w dniu 08.09.2017r. odbyło się kolejne spotkanie kierownictw turystycznych samorządów gospodarczych Małopolski (Polska Izba Turystyki O/Małopolski i Nowosądecka Izba Turystyczna). Tematem spotkania były możliwości i zakres współpracy współpracy Izb Turystyki w Małopolsce jako konsekwencja podpisanego w dniu 25.05.2017r. porozumienia przez Krakowską Izbę Turystyki,Nowosądecką Izbę Turystyczną oraz Małopolski Oddział Polskiej Izby Turystyki. Rozmowy miały bardzo rzeczowy charakter, a ich efektem ma być niezwłoczne powołanie platformy współdziałania na co najmniej rok obejmujący m.innymi szkolenia dla członków Izb Turystyki,wypracowywanie wspólnych stanowisk w sprawach istotnych dla turystyki i jej realizatorów wspólne integracyjne spotkania oraz wspólne wyjazdy studyjne. W spotkaniu uczestniczyli prezes Małopolskiego Oddziału Polskiej Izby Turystyki p.Roma Mandyna oraz skarbnik Małopolskiego Oddziału PIT p.Tadeusz Topa,a ze strony Nowosądeckiej Izby Turystycznej prezes Zarządu p.Andrzej Danek,wiceprezesi Zarządu pp.Lucyna Sieja i Jan Tomaszek oraz prezes honorowy p. A.Giertler.
dodał:  admin data dodania:  2017-09-19, 17:07
 
Sądecki Laur Turystyczny 2017 - zgłoszenia do 12.09.2017r.
Serdecznie zapraszamy branżę turystyczną Sądecczyzny i Małopolski do składania zgłoszeń do konkursu w 5 kategoriach. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagrody Sądeckiego Laura Turystycznego oraz wręczenie wyróżnień m.innymi dla przedstawicieli biur podróży,hoteli,ośrodków wypoczynkowych itp. odbędzie się w październiku 2017r podczas Sądeckich Obchodów Światowego Dni Turystyki. Zgłoszenia do XVIII edycji Sądeckiego Laura Turystycznego przyjmowane są do dnia 12.09.2017r. w siedzibie Nowosądeckiej Izby Turystycznej w Nowym Sączu Rynek 19.
dodał:  admin data dodania:  2017-08-30, 15:50
 
Marek Olszewski odwołany z funkcji prezesa POT
Minister sportu i turystyki Witold Bańka podjął decyzję o natychmiastowej dymisji Marka Olszewskiego prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej. To reakcja Ministra na sugestie prezesa POT, aby z programów wizyt zagranicznych dziennikarzy wykreślić Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin" w Warszawie i KL Auschwitz-Birkenau. "Auschwitz to nie produkt turystyczny, lecz miejsce martyrologii, zadumy i przemyśleń, a my zajmujemy się promocją Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie" - przekonywał M.Olszewski prezes POT."To polskie, a nie żydowskie elity zostały w czasie wojny zupełnie przeorane i zlikwidowane. Pamiętajmy, że kultura żydowska w praktyce cała przetrwała" - powiedział w "Gazecie Wyborczej" Olszewski. Twierdził, że podczas krótkich wizyt trudno wytłumaczyć skomplikowaną polską historię. Szef POT argumentował, że chce pokazać Polskę od "najlepszej strony, przez nasze zabytki, kulturę, gościnność, wspaniałą muzykę". Fala oburzenia, którą wywołały te słowa spotkała się z natychmiastową odpowiedzią resortu sportu i turystyki. Na tą argumentację zareagował minister Witold Bańka.
dodał:  admin data dodania:  2017-08-30, 15:37
 
Posiedzenie Zarzządu Nowosądeckiej Izby Turystycznej
W dniu 08 sierpnia 2017r. odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Nowosądeckiej Izby Turystycznej pod przewodnictwem Andrzeja Danka prezesa Zarządu.Tematem posiedzenia było m.innymi: przebieg konkursu "SĄDECKI LAUR TURYSTYCZNY 2017",przygotowania do "XVII Sądeckich Obchodów ŚWIATOWEGO DNIA TURYSTYK" a także wstępne zapoznanie się z nowym projektem adresowanym do gastronomii regionu sądeckiego pn. "KULINARNA SĄDECCZYZNA" w trzech kategoriach: KUCHNIA REGIONALNA - SĄDECKA,KUCHNIA POLSKA oraz KUCHNIA MIĘDZYNARODOWA, Celem tego projektu będzie rekomendacja lokali gastronomicznych by stworzyć katalog "Kulinarna Sądecczyzna", który będzie przewodnikiem dla osób przybywających na Sądecczyznę.W posiedzeniu Zarządu uczestniczył także dr J.Wojnarowski przewodniczący Rady Konsultacyjnej ds Turystyki przy Prezydencie Nowego Sącza i Staroście Nowosądeckim,Ewa Surowiak przewodnicząca Komisji Rewizyjnej NIT oraz A.Giertler Honorowy Prezes Nowosądeckiej Izby Turystycznej.
dodał:  admin data dodania:  2017-08-10, 14:24
 
Zarząd Nowosądeckiej Izby Turystycznej
Wybrany na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym Zarząd Nowosądeckiej Izby Turystycznej na I posiedzeniu ukonstytuował się w sposób następujący: Andrzej Danek - prezes Zarządu,Lucyna Sieja - wiceprezes Zarządu,Jan Tomaszek - wiceprezes Zarządu,Andrzej Stawiarski - sekretarz,Teresa Wójcik - skarbnik,Mariusz Borkowski - członek,Jerzy Dacków - członek. Komisji Rewizyjnej przewodniczy Ewa Surowiak.
dodał:  admin data dodania:  2017-08-06, 9:59
 
Sądecki Laur 2017 - XVIII edycja
Dnia 11 lipca 2017r w siedzibie Nowosądeckiej Izby Turystycznej odbyło się posiedzenie Kolegium Konkursu Sądeckiego Laura. Kolegium zatwierdziło regulamin, ustaliło termin składania zgłoszeń do XVIII edycji Konkursu Sądecki Laur Turystyczny - 12.07 - 12.09.2017r. Serdecznie zapraszamy branże turystyczną Sądecczyzny i Małopolski do składania zgłoszeń do konkursu w 5 kategoriach. Ogłoszenie nagrody Sądeckiego Laura Turystycznego oraz wręczenie wyróżnień odbędzie się w październiku 2017r podczas Sądeckich Obchodów Światowego Dni Turystyki.
dodał:  Borkowski Mariuszdata dodania:  2017-07-11, 22:39
 
Nowy Zarząd Nowosądeckiej Izby Turystycznej
XVIII Walne Zgromadzenie Nowosądeckiej Izby Turystycznej wybrało Zarząd w składzie: Andrzej Danek prezes oraz Lucyna Sieja, Jan Tomaszek, Teresa Wójcik, Mariusz Borkowski, Jerzy Dacków, Andrzej Stawiarski. Zarząd ukonstytuuje się na najbliższym posiedzeniu.
dodał:  admin data dodania:  2017-05-31, 9:09
 
Wyrazy uznania dla Aleksandra Giertlera od władz Starostwa Nowosądeckiego
Uczestniczący w obradach XVIII Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo Wyborczego Nowosądeckiej Izby Turystycznej Marian Ryba członek Zarządu Starostwa Nowosądeckiego złożył podziękowanie dotychczasowemu prezesowi Nowosądeckiej Izby Turystycznej wyrazy uznania i podziękowanie w imieniu Starosty Nowosądeckiego Marka Pławiaka za kierowanie Izbą od jej powstania przez 18 lat.
dodał:  admin data dodania:  2017-05-31, 9:04
 
Aleksander Giertler Honorowym Prezesem Nowosądeckiej Izby Turystycznej
Obradujące w Nowym Sączu XVIII Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Nowosądeckiej Izby Turystycznej powierzyło Aleksandrowi Giertlerowi zaszczytny tytuł Honorowego Prezesa Nowosądeckiej Izby Turystycznej jako wyraz uznania za kierowanie Izbą przez 18 lat.
dodał:  admin data dodania:  2017-05-31, 8:55
 
Andrzej Danek nowym prezesem Nowosądeckiej Izby Turystycznej
Andrzej Danek znany przedsiębiorca oraz działacz sportowy-prezes MKS SANDECJA oraz dotychczasowy wiceprezes Nowosądeckiej Izby Turystycznej został nowym prezesem Nowosądeckiej Izby Turystycznej wybranym przez XVIII Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze. Obejmuje tą funkcje po Aleksandrze Giertlerze,który przez 18 lat kierował tym branżowym samorządem gospodarczym na Sądecczyźnie.
dodał:  admin data dodania:  2017-05-31, 8:47
 
Podziękowania dla Aleksandra Giertlera za 18 lat pracy na rzecz rozwoju turystyki sądeckiej
Po 18 latach zaangażowania na rzecz rozwoju sądeckiej turystyki Aleksander Giertler zrezygnował ze startu w kolejnych wyborach na Prezesa Nowosądeckiej Izby Turystycznej w Nowym Sączu. Podziękowania i gratulacje w imieniu Prezydenta Miasta Nowego Sącza złożył zastępca prezydenta Wojciech Piech. - Dowiadujemy się ze smutkiem, ale też z szacunkiem przyjmujemy tę informację i decyzję, że nie będzie Pan kandydował na kolejną kadencję i nie będzie Pan prezesem Nowosądeckiej Izbie Turystycznej, a przecież robił to Pan przez 18 lat - 6 kadencji, jest Pan numerem 1 nowosądeckiej i polskiej turystyki. Bardzo dziękujemy za te wszystkie lata, które są już za nami, za doskonałą współpracę, za wielki wkład, jaki wniósł Pan w rozwój turystyki Ziemi Sądeckiej i Nowego Sącza - powiedział Wojciech Piech. W spotkaniu uczestniczyli także dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Komunikacji Społecznej i Promocji Józef Kantor, wicestarosta nowosądecki Marian Ryba, zastępca burmistrza Starego Sącza Kazimierz Gizicki, prezes Zarządu i przewodniczący Rady Krajowej Izby Turystyki RP Marek Ciechanowski oraz skarbnik Izby Turystyki RP Krzysztof Mrowiec(komunikat Biura Prasowego Urzędu Miasta Nowego Sącza).
dodał:  admin data dodania:  2017-05-31, 8:39
 
29 maja 2017r. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Nowosądeckiej Izby Turystycznej
W najbliższy poniedziałek 29 maja 2017r. w Hotelu "PANORAMA" w Nowym Sączu odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Nowosądeckiej Izby Turystycznej.Izba funkcjonuję już 18 lat.Zgromadzenie oceni działalność za rok 2016, a także dokona wyboru prezesa,członków Zarządu oraz Komisję Rewizyjną.Zgromadzenie przyjmie również "Główne kierunki działania na lata 2017-20.
dodał:  admin data dodania:  2017-05-27, 9:40
 
Izba Turystyki RP - Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze we Wrocławiu
W dniu 24 maja 2017r. we Wrocławiu obradowało Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Izby Turystyki RP. W Zgromadzeniu uczestniczyło 296 członków zrzeszonych w regionalnych Izbach Turystyki.Sprawozdanie z działalności przedstawił Marek Ciechanowski prezes Izby Turystyki RP,Sprawozdanie finansowe przedstawił Krzysztof Mrowiec skarbnik Izby Turystyki RP.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawiła Lucyna Sieja przewodnicząca Komisji.Po dość długiej dyskusji zebrani przyjęli przedstawione sprawozdania oraz udzielili absolutorium Radzie Krajowej Izby Turystyki RP. Przyjęto również "Kierunki działania na ostatni rok obecnej kadencji. W przyszłym roku odbędzie się Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze.
dodał:  admin data dodania:  2017-05-27, 9:22
 
Podpisanie "Listu intencyjnego dotyczącego współpracy turystycznych samorządów gospodarczych Małopolski
W reprezentacyjnej sali obrad Urzędu Miasta Krakowa w dniu 09 maja 2017r. został podpisany "List intencyjny dotyczący współpracy pomiędzy" Krakowską Izbą Turystyki,Nowosądecką Izbą Turystyczną i Polską Izbą Turystyki O/Małopolski Celem tej inicjatywy jest podjęcie stałej współpracy w zakresie: promocji działalności turystycznych samorządów gospodarczych w Małopolsce, a także dążenia do dalszej integracji działań izb w zgodzie z ustaleniami na szczeblu centralnym.
dodał:  admin data dodania:  2017-05-10, 17:12
 
Piotr Pryszcz nowym prezesem Krakowskiej Izby Turystyki
Jubileusz Krakowskiej Izby Turystyki, obfitował w wiele wydarzeń m.innymi Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze,którego celem był wybór prezesa tego samorządu turystycznego. Członkowie dokonali wyboru prezesa,którym został Piotr Pryszcz w miejsce dotychczasowej prezes Anny Jędrocha,która wcześniej podjęła decyzje o rezygnacji z ubiegania się o ponowny wybór. Wybrano także Zarząd Izby w składzie:Andrzej Bahr, Łukasz Barłowski, Julien Hallier, Jadwiga Jasica-Statkowska, Jan Kowalczyk, Tomasz Łopuszyński, Rafał Marek, Aleksander Miszalski Członkowie Krakowskiej Izby Turystyki podziękowali Annie Jędrocha za wieloletnie prowadzenie Izby. Wcześnie na części oficjalne Jubileuszu Anna Jędrocha została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi,a aktu tego dokonał Wojewoda Małopolski Józef Pilch. Nowemu Prezesowi Krakowskiej Izby Turystyki w imieniu branży turystycznej Sądecczyzny składamy gratulacje i życzenia pomyślności i sukcesów w kierowaniu Izbą.
dodał:  admin data dodania:  2017-05-10, 16:13
 
Szanse i korzyści deglomeracji turystyki w Krakowie i Małopolsce
W dniu 09 maja 2017r. w sali obrad Urzędu Miasta Krakowa odbyła się niezwykle ciekawa i merytoryczna konferencja pt."Szanse i korzyści deglomeracji turystyki w Krakowie i Małopolsce" z następującym programem. 10.00–10.10 - Powitanie, wprowadzenie, przedstawienie prelegentów 10.10–10.35 - Ruch turystyczny w Krakowie i Małopolsce w latach 2012-2016 – czy deglomeracja turystyczna jest widoczna ? - dr Krzysztof Borkowski (Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej) 10.35–10.55 - Wpływ zmian w otoczeniu przedsiębiorstw turystycznych na uwarunkowania ich konkurencyjności – prof. Teresa Skalska (Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji, Warszawa) 10.55–11.15 - Turystyczne sieci biznesowe – ich skuteczność w promocji i sprzedaży produktów turystycznych – Violetta Hamerska (Hotel Przyjazny Rodzinie) 11.15–11.55 - Panel dyskusyjny z udziałem przedsiębiorców: Deglomeracja turystyczna w Krakowie na przełomie minionych pięciu lat 11.55–12.10 - Przerwa 12.10–12.35 - Instrumenty wsparcia w promocji i komercjalizacji produktów turystycznych - dr Bartłomiej Walas (Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa) 12.35–13.05 - Marka z długoterminową wizją jej rozwoju – Anna Nalazek (Brand Innovation, Warszawa) 13.05–13.45 - Panel dyskusyjny z udziałem przedsiębiorców: Jakie produkty należy rozwijać w Krakowie i Małopolsce w najbliższych latach 13.45–14.00 - Podsumowanie, Zakończenie konferencji Organizatorem konferencji była Krakowska Izba Turystyki w ramach obchodów 25-lecia działalności.
dodał:  admin data dodania:  2017-05-10, 15:23
 
GLOBALNY KODEKS ETYKI W TURYSTYCE uchwalony na Zgromadzeniu Ogólnym Światowej Organizacji Turystyki w Santiago, Chile, 1 października 1999 r.
GLOBALNY KODEKS ETYKI W TURYSTYCE My, członkowie Światowej Organizacji Turystyki (WTO), przedstawiciele światowego przemysłu turystycznego, delegaci Państw, terytoriów, przedsiębiorstw, instytucji i organizacji, zebrani na Zgromadzeniu Ogólnym w Santiago, Chile, 1 października 1999 r., Potwierdzając cele określone w artykule 3 Statutu Światowej Organizacji Turystyki oraz świadomi „decydującej i głównej” roli tej organizacji, przyznanej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych, w promowaniu i rozwijaniu turystyki, a przez to w sprzyjaniu rozwojowi gospodarczemu, porozumieniu międzynarodowemu, pokojowi, dobrobytowi oraz powszechnemu poszanowaniu i przestrzeganiu praw człowieka i podstawowych wolności wszystkich ludzi, niezależnie od rasy, płci, języka czy religii; Głęboko wierząc, że turystyka stanowi żywotną siłę w służbie pokoju oraz że sprzyja przyjaźni i porozumieniu między narodami świata dzięki zapewnieniu możliwości bezpośrednich, spontanicznych i równoprawnych kontaktów mężczyzn i kobiet o odmiennych kulturach i stylach życia; Włączając się w uzasadnione dążenia do trwałego pogodzenia ochrony środowiska naturalnego, rozwoju gospodarczego i walki z ubóstwem, sformułowane przez Narody Zjednoczone na Szczycie Ziemi w 1992 r. w Rio de Janeiro i wyrażone w uchwalonym wówczas programie działań – Agenda 21; Biorąc pod uwagę szybki i stały, tak w przeszłości jak i w przewidywalnej przyszłości, rozwój turystyki wypoczynkowej, biznesowej, kulturowej, pielgrzymkowej i zdrowotnej oraz jej wpływ, zarówno pozytywny, jak i negatywny, na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo krajów nie tylko wysyłających, ale również przyjmujących turystów, społeczności lokalne i rdzenną ludność oraz na stosunki międzynarodowe i handel; Mając na celu promowanie odpowiedzialnej, zrównoważonej i ogólnie dostępnej turystyki w ramach powszechnego prawa do wypoczynku i podróżowania, przy poszanowaniu wyborów społeczeństw wszystkich narodów w tym zakresie; Będąc jednocześnie przekonani, że światowy przemysł turystyczny w całości ma wiele do zyskania poprzez działanie w środowisku sprzyjającym gospodarce rynkowej, indywidualnej przedsiębiorczości i wolnemu handlowi, a także poprzez działania mające na celu podnoszenie dobrobytu i zwiększanie zatrudnienia; W głębokim przekonaniu, że odpowiedzialna i zrównoważona turystyka, pod warunkiem przestrzegania określonych zasad i przepisów, daje się w pełni pogodzić z rosnącą liberalizacją warunków handlu usługami, w jakich działają przedsiębiorstwa z tego sektora, oraz że możliwe jest pogodzenie w ramach sektora turystycznego gospodarki z ekologią, ochrony środowiska z rozwojem oraz otwarcia na handel międzynarodowy z ochroną tożsamości społecznej i kulturowej; Mając na uwadze, że przy takim podejściu wszyscy uczestnicy rozwoju turystyki, a więc władze krajowe, regionalne i lokalne, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, pracownicy, organizacje pozarządowe i inne jednostki organizacyjne branży turystycznej, a także środki masowego przekazu, społeczności lokalne goszczące turystów, jak i sami turyści, odgrywają różne, ale współzależne role w indywidualnym i społecznym rozwoju turystyki, oraz że do osiągnięcia tego celu przyczyni się zdefiniowanie ich praw i obowiązków; W trosce o wspieranie prawdziwego partnerstwa pomiędzy publicznymi i prywatnymi uczestnikami rozwoju turystyki, zgodnie z celami realizowanymi przez samą Światową Organizację Turystyki od czasu uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne w 1997 r. w Istambule rezolucji 364 (XII), oraz licząc na podobny rozwój partnerstwa i współpracy prowadzony w sposób otwarty i zrównoważony między krajami przyjmującymi i wysyłającymi turystów oraz przez działający na ich terytoriach przemysł turystyczny; Uznając za nadal aktualne Deklarację Manilską o turystyce światowej z 1980 r. i o społecznym oddziaływaniu turystyki z 1997 r., jak również Turystyczną Kartę Praw i Kodeks Turysty, uchwalone w Sofii w 1985 r. pod auspicjami WTO; Wyrażając przekonanie, że dokumenty te winny być uzupełnione przez zestaw zasad wzajemnie ze sobą powiązanych w ich interpretacji i stosowaniu, które powinny kierować postępowaniem uczestników rozwoju turystyki od początku XXI wieku; Wykorzystując, dla potrzeb tego dokumentu, określenia i definicje odnoszące się do podróżowania, takie jak „odwiedzający”, „turysta” i „turystyka”, które zostały przyjęte podczas międzynarodowej konferencji odbywającej się w Ottawie w dniach od 24 do 28 czerwca 1991 r. i zatwierdzone przez Komisję ds. statystyki ONZ podczas jej XVII sesji; Odwołując się do zapisów: • Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r.; • Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych z 16 grudnia 1966 r.; • Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 16 grudnia 1966 r.; • Konwencji Warszawskiej w sprawie międzynarodowych przewozów lotniczych z 12 października 1929 r.; • Konwencji Chicagowskiej o międzynarodowym lotnictwie cywilnym z 7 grudnia 1944 r. oraz konwencji z Tokio, Hagi i Montrealu uchwalonych w odniesieniu do tych konwencji; • Konwencji w sprawie uproszczeń postępowania celnego w turystyce z 4 lipca 1954 wraz z Protokołem; • Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego z 23 listopada 1972 r.; • Deklaracji Manilskiej o turystyce światowej z 10 października 1980 r.; • Rezolucji przyjętej podczas VI Zgromadzenia Ogólnego WTO w Sofii 26 września 1985 w sprawie Turystycznej Karty Praw i Kodeksu Turysty; • Konwencji Praw Dziecka z 26 stycznia 1990 r.; • Rezolucji przyjętej podczas IX Zgromadzenia Ogólnego WTO w Buenos Aires dotyczącej, w szczególności, ułatwień w podróżowaniu oraz bezpieczeństwa i ochrony turystów z 4 października 1991 r.; • Deklaracji z Rio w sprawie środowiska naturalnego i rozwoju z 13 czerwca 1992 r.; • Układu ogólnego w sprawie handlu usługami z 15 kwietnia 1994 r.; • Konwencji w sprawie biosfery z 6 stycznia 1995 r.; • Rezolucji przyjętej podczas XI Zgromadzenia Ogólnego WTO w Kairze w dniu 22 października 1995 r. w sprawie zapobiegania zorganizowanej turystyce seksualnej; • Deklaracji Sztokholmskiej z 28 sierpnia 1996 r. w sprawie zwalczania komercyjnego seksualnego wykorzystywania dzieci; • Deklaracji Manilskiej o społecznym oddziaływaniu turystyki z 22 maja 1997 r.; • Konwencji i rekomendacji przyjętych przez Międzynarodową Organizację Pracy w zakresie umów zbiorowych, zapobieganiu pracy przymusowej i pracy dzieci, obrony praw rdzennej ludności, zapewnieniu jednakowych praw i przeciwdziałania dyskryminacji w miejscu pracy; potwierdzamy prawo do turystyki i swobody przemieszczania się w celach turystycznych, wyrażamy wspólną wolę wspierania światowego, równoprawnego, odpowiedzialnego i trwałego porządku turystycznego, z korzyścią dla wszystkich części społeczeństwa, w ramach otwartej i konkurencyjnej rynkowej gospodarki światowej, i w tym celu uroczyście uchwalamy Globalny Kodeks Etyki w Turystyce. Artykuł 1 Udział turystyki w pogłębianiu wzajemnego zrozumienia i szacunku pomiędzy narodami i społeczeństwami 1. Zrozumienie i krzewienie ogólnoludzkich wartości etycznych w duchu tolerancji i poszanowania dla różnorodnych wierzeń religijnych, postaw moralnych i poglądów filozoficznych, to zarówno podstawa, jak i rezultat odpowiedzialnej turystyki. Uczestnicy rozwoju turystyki i sami turyści winni brać pod uwagę odrębne tradycje oraz obyczaje społeczne i kulturowe innych narodów, w tym również mniejszości i rdzennej ludności oraz szanować ich godność; 2. Działalność turystyczna powinny być prowadzona w harmonii ze specyfiką i tradycjami regionów i krajów przyjmujących oraz przy poszanowaniu miejscowych praw, zachowań i zwyczajów; 3. Zarówno społeczności przyjmujące turystów, jak i miejscowi przedstawiciele branży turystycznej powinni zaznajamiać się i z szacunkiem odnosić się do odwiedzających ich turystów, a także poznawać styl ich życia, upodobania i oczekiwania. Poprawie poziomu przyjmowania turystów służy odpowiednie szkolenie i przygotowanie zawodowe kadry turystycznej; 4. Zadaniem odpowiednich władz jest zapewnienie bezpieczeństwa turystom i osobom odwiedzającym oraz ich mieniu. Ze szczególną uwagą należy podchodzić do bezpieczeństwa turystów zagranicznych, którzy są szczególnie narażeni na wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwa. Władze winny zapewnić im łatwy dostęp do informacji, ochronę, bezpieczeństwo, ubezpieczenie oraz pomoc w razie potrzeby. Każdy atak, napaść, porwanie lub groźby skierowane wobec turystów lub pracowników branży turystycznej, a także umyślne niszczenie obiektów turystycznych, dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego winny być bezwzględnie ścigane i karane zgodnie z odpowiednim ustawodawstwem krajowym; 5. W trakcie podróżowania turyści i osoby odwiedzające nie mogą popełniać czynów uznawanych przez prawo kraju, w którym przebywają, za przestępstwo lub wykroczenie. Winni oni unikać wszelkich zachowań traktowanych przez miejscową ludność za szokujące lub obraźliwe, lub też mogących spowodować szkodę w środowisku miejscowym. Nie mogą też handlować narkotykami, bronią, antykami, chronionymi gatunkami roślin lub zwierząt oraz produktami i substancjami, które są niebezpieczne lub handel którymi jest zabroniony przez miejscowe prawo; 6. Turyści i osoby odwiedzające powinni zapoznać się jeszcze przed wyjazdem z podstawowymi informacjami o kraju, który zamierzają odwiedzić. Muszą też być świadomi zagrożeń dla swojego zdrowia i bezpieczeństwa podczas wyjazdu ze stałego miejsca zamieszkania oraz zachowywać się w sposób, który może zminimalizować to ryzyko. Artykuł 2 Turystyka jako narzędzie indywidualnej i zbiorowej samorealizacji 1. Turystyka, jako działalność najczęściej utożsamiana z odpoczynkiem, relaksem, sportem, obcowaniem z kulturą i przyrodą, winna być planowana i organizowana jako uprzywilejowany środek indywidualnej i zbiorowej samorealizacji. Turystyka realizowana we właściwy sposób staje się niezastąpionym elementem samokształcenia, budowania wzajemnej tolerancji i poznawania różnic pomiędzy narodami i kulturami; 2. Działalność turystyczna winna przestrzegać równości kobiet i mężczyzn, zapewniać poszanowanie praw człowieka, w szczególności zaś chronić te odnoszące się do najsłabszych grup, a więc dzieci, osób starszych, niepełnosprawnych, mniejszości etnicznych, rdzennej ludności; 3. Wykorzystywanie innych ludzi w jakikolwiek sposób, a w szczególności seksualny, w tym zwłaszcza dzieci, stoi w sprzeczności z podstawowymi celami turystyki i jest jej zaprzeczeniem. W związku z powyższym takie działanie powinno być, zgodnie z prawem międzynarodowym, zdecydowanie zwalczane przez wszystkie zainteresowane państwa i bezwzględnie karane w ramach ustawodawstwa zarówno kraju odwiedzanego, jak i kraju sprawcy, nawet jeśli zostało dokonane za granicą; 4. Podróżowanie w celach religijnych, zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych oraz wymiany językowe stanowią szczególnie korzystne formy turystyki, zasługujące na poparcie; 5. Godnym wsparcia jest włączanie do programów edukacyjnych treści dotyczących wartości związanych z wymianą turystyczną oraz z wynikającymi z niej korzyściami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi, jak również zagadnień obejmujących różnego rodzaju zagrożenia. Artykuł 3 Turystyka jako czynnik zrównoważonego rozwoju 1. Wszyscy uczestnicy rozwoju turystyki winni chronić środowisko i zasoby naturalne, by zapewnić znaczny, trwały i zrównoważony rozwój gospodarczy sprawiedliwie zaspakajający potrzeby i aspiracje obecnych oraz przyszłych pokoleń; 2. Władze państwowe, regionalne i lokalne winny traktować jako pierwszoplanowe, a także odpowiednio je wspomagać, wszelkie formy rozwoju turystyki, które prowadzą do oszczędzania rzadkich i cennych zasobów, w tym zwłaszcza wody i energii, oraz ograniczenia produkcji odpadów; 3. Należy dążyć do odpowiedniego rozłożenia w czasie i przestrzeni napływu turystów i innych osób odwiedzających, zwłaszcza korzystających z płatnych urlopów i wakacji szkolnych, oraz dążyć do bardziej zrównoważonego ich napływu, tak aby ograniczyć presję działalności turystycznej na środowisko naturalne, a równocześnie zwiększyć jej korzystne oddziaływanie na przemysł turystyczny i miejscową gospodarkę; 4. Tworzenie bazy turystycznej oraz programowanie działalności turystycznej powinny uwzględniać ochronę dziedzictwa naturalnego składającego się z ekosystemów i biologicznej różnorodności, w tym zachowanie zagrożonych gatunków fauny i flory. Uczestnicy rozwoju turystyki, a zwłaszcza kadry turystyczne, nie powinni występować przeciwko wprowadzaniu ograniczeń ich działalności w najbardziej zagrożonych miejscach, takich jak pustynie, rejony polarne i wysokogórskie, strefy nadbrzeżne, lasy tropikalne czy moczary, lecz popierać tworzenie rezerwatów i obszarów chronionych; 6. Turystykę przyrodniczą i ekoturystykę uznaje się za formy turystyki nadające jej szczególny walor i wzbogacające jej treść pod warunkiem, że podczas praktykowania tych form turystyki będą respektowane dziedzictwo naturalne i interesy miejscowej ludności oraz że będą odpowiednio uwzględniane możliwości recepcyjne danych obszarów. Artykuł 4 Turystyka – użytkownikiem, ale i beneficjentem dziedzictwa kulturowego ludzkości 1. Zasoby turystyczne są częścią wspólnego dziedzictwa ludzkości. Społeczności zamieszkujące tereny, na których one się znajdują, mają wobec nich szczególne prawa i obowiązki; 2. Polityka i działalność turystyczna powinny być prowadzone z poszanowaniem dziedzictwa artystycznego, archeologicznego i kulturowego, tak aby zostało ono zachowane i mogło być przekazane przyszłym pokoleniom. Ze szczególną troską należy odnosić się do ochrony i konserwacji zabytków, świątyń i muzeów, jak również innych miejsc o walorach archeologicznych i historycznych, które powinny być szeroko udostępniane turystom. Należy umożliwiać i popierać dostęp do dóbr kultury i zabytków znajdujących się w rękach prywatnych z poszanowaniem praw właścicieli, jak również do miejsc kultu religijnego, o ile nie spowoduje to naruszenia wymogów kultu; 3. Dochody uzyskiwane z opłat za wstęp do zwiedzanych miejsc i zabytków powinny być, przynajmniej częściowo, wykorzystane na ich utrzymanie, ochronę oraz poprawę ich stanu; 4. Działalność turystyczna powinna być organizowana w sposób umożliwiający przetrwanie i rozkwit tradycyjnych wytworów kulturowych, rękodzieła i sztuki ludowej, nie zaś prowadzić do zubożenia ich różnorodności i do ich standaryzacji. Artykuł 5 Turystyka jako działalność przynosząca korzyści krajom i społecznościom przyjmującym turystów 1. Społeczności lokalne winny być zaangażowane w działalność turystyczną i mieć swój odpowiedni udział w wynikających z niej korzyściach gospodarczych, społecznych i kulturalnych, a szczególnie z tworzenia miejsc pracy związanych bezpośrednio lub pośrednio z tą działalnością; 2. Polityka turystyczna winna być realizowana w taki sposób, by przyczyniać się do poprawy poziomu życia ludności w obszarach odwiedzanych przez turystów oraz do zaspokajania jej własnych potrzeb. W planowaniu urbanistycznym i architektonicznym oraz przy eksploatacji ośrodków turystycznych i obiektów noclegowych należy zmierzać do ich jak najlepszej integracji z lokalną strukturę gospodarczą i społeczną. W przypadku występowania podobnych kwalifikacji zawodowych należy poszukiwać możliwości zatrudniania w pierwszej kolejności miejscowej siły roboczej; 3. Szczególną uwagę należy zwrócić na specyficzne problemy terenów nadbrzeżnych oraz wysp, a także gospodarczo słabych rejonów wiejskich i górskich, dla których turystyka stanowi często jedną z niewielu możliwości rozwoju z uwagi na upadek tradycyjnej działalności gospodarczej; 4. Branża turystyczna, a zwłaszcza inwestorzy, kierując się obowiązującymi przepisami, powinni badać wpływ swoich przedsięwzięć gospodarczych na otoczenie i środowisko naturalne. Powinni oni również, w sposób maksymalnie jasny i obiektywny, informować o swoich przyszłych planach i możliwych do przewidzenia skutkach ich działań oraz prowadzić dialog na ten temat z zainteresowaną społecznością. Artykuł 6 Obowiązki uczestników rozwoju turystyki 1. Turyści muszą uzyskiwać od fachowców z dziedziny turystyki rzetelną i obiektywną informację o miejscach, do których się udają, warunkach podróżowania, zakwaterowania i pobytu. Warunki umów z klientami powinny być całkowicie przejrzyste w kwestiach dotyczących przedmiotu, ceny i jakości usług, które mają być zapewnione, oraz finansowej rekompensaty w przypadku jednostronnego naruszenia przez siebie warunków umów; 2. Fachowcy z dziedziny turystyki powinni zapewnić swoim klientom, w zakresie od siebie zależnym i we współpracy z odpowiednimi władzami, bezpieczeństwo, ochronę zdrowia oraz zapobiegać nieszczęśliwym wypadkom i zatruciom pokarmowym. Powinni zadbać o odpowiednie formy ubezpieczenia i udzielania pomocy w nagłych wypadkach, przyjąć na siebie zobowiązanie ponoszenia konsekwencji, zgodnie z uregulowaniami ich ustawodawstwa krajowego, wypłacać odpowiednie rekompensaty w przypadku, gdy zostały przez nich naruszone zobowiązania wynikające z umów; 3. Fachowcy z dziedziny turystyki, w zakresie od siebie zależnym, winni tworzyć warunki do zaspakajania kulturowych i duchowych potrzeb turystów oraz umożliwiać im odbywanie praktyk religijnych podczas podróży; 4. Władze krajów wysyłających i goszczących turystów, we współpracy z fachowcami z dziedziny turystyki i ich stowarzyszeniami, winny wprowadzić odpowiednie mechanizmy umożliwiające powrót turystów do swojego kraju w przypadku, gdy nie może tego zapewnić podmiot organizujący wyjazdy; 5. Administracja rządowa ma prawo, a nawet obowiązek, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych, do informowania swoich obywateli o trudnościach, a także niebezpieczeństwach, na jakie mogą być narażeni w trakcie podróży zagranicznych. Nie powinna tego jednak czynić w sposób nierzetelny lub przesadny, naruszając interesy krajów przyjmujących turystów i swoich własnych organizatorów tych podróży. Treść przekazywanych turystom ostrzeżeń winna być wcześniej przedyskutowana z władzami krajów docelowych, których ostrzeżenia te dotyczą oraz z zainteresowaną branżą turystyczną. Sformułowane zalecenia powinny być adekwatne do wagi istniejącej sytuacji i ograniczone ściśle do obszaru na którym powstało niebezpieczeństwo. Powinny one być odpowiednio zmodyfikowane lub wycofane, jak tylko sytuacja na to pozwoli; 6. Prasa, a zwłaszcza specjalistyczne wydawnictwa turystyczne oraz inne środki masowego przekazu, w tym również najnowsze środki komunikacji elektronicznej, winny dostarczać rzetelnych i wyważonych informacji o wydarzeniach i sytuacjach, jakie mogą mieć wpływ na ruch turystyczny. Konsumenci usług turystycznych winni mieć zapewnioną dokładną i wiarygodną informację. W tym celu należy również rozwijać i wykorzystywać najnowsze techniki przeznaczone dla komunikacji i handlu elektronicznego. W żaden sposób nie mogą być one, tak samo jak prasa i inne media, wykorzystywane do propagowania turystyki seksualnej. Artykuł 7 Prawo do turystyki 1. Ludzie na całym świecie mają jednakowe prawo do bezpośredniego i osobistego odkrywania i cieszenia się z bogactw naszej planety. Coraz szersze uczestnictwo w turystyce krajowej i zagranicznej należy postrzegać jako jeden z najlepszych sposobów wykorzystywania stale zwiększającego się czasu wolnego, toteż nie należy stawiać przeszkód na drodze tego uczestnictwa; 2. Powszechne prawo do turystyki należy uważać za bezpośrednią pochodną prawa do wypoczynku i czasu wolnego, w tym prawa do racjonalnego ograniczania godzin pracy i okresowych płatnych urlopów, tak jak to zostało zagwarantowane w artykule 24 Powszechnej deklaracji praw człowieka i artykule 7d Międzynarodowego paktu praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych; 3. Turystyka socjalna, zwłaszcza grupowa, ułatwiająca szeroki dostęp do wypoczynku, podróży i wakacji winna być rozwijana z pomocą władz publicznych; 4. Należy popierać i ułatwiać turystykę rodzinną, młodzieżową, studencką oraz dla osób starszych i niepełnosprawnych. Artykuł 8 Swoboda ruchu turystycznego 1. Przy poszanowaniu prawa międzynarodowego i krajowego ustawodawstwa, turyści i inne osoby odwiedzające powinni dysponować swobodą poruszania się w obrębie danego kraju oraz podróżowania z jednego państwa do drugiego, zgodnie z artykułem 13 Powszechnej deklaracji praw człowieka. Powinni mieć dostęp do obszarów tranzytu i pobytu oraz do miejscowości turystycznych i obiektów kulturalnych bez zbędnych formalności i bez dyskryminacji; 2. Turyści i inne osoby odwiedzające powinni mieć możliwość korzystania ze wszystkich dostępnych środków komunikacji, zarówno wewnętrznej, jak i międzynarodowej. Powinni mieć zapewniony szybki i łatwy dostęp do miejscowych władz administracyjnych, sądowych i służby zdrowia, jak również możliwość swobodnego kontaktowania się ze służbą konsularną swojego kraju zgodnie z obowiązującymi konwencjami dyplomatycznymi; 3. Turyści i inne osoby odwiedzające powinni korzystać z tych samych praw co miejscowi obywatele w zakresie ochrony danych osobowych i innych informacji ich dotyczących, zwłaszcza w sytuacji, gdy są one przechowywane w formie elektronicznej; 4. Procedury administracyjne związane z przekraczaniem granicy należące do kompetencji Państw lub też wynikające z umów międzynarodowych, takie jak formalności wizowe, celne lub zdrowotne, powinny być dostosowane do możliwie najłatwiejszych form zapewniających maksymalną swobodę podróżowania i dostęp jak największej liczby osób do turystyki międzynarodowej. Na poparcie zasługują porozumienia zawierane przez grupy państw w celu zharmonizowania i ułatwienia tych procedur. Stopniowo usuwane lub modyfikowane być powinny specjalne podatki i obciążenia nakładane na przemysł turystyczny, które mają wpływ na jego konkurencyjność; 5. Podróżni, o ile pozwala na to sytuacja ekonomiczna krajów z których pochodzą, powinni mieć możliwość dostępu do walut wymienialnych niezbędnych na czas podróży. Artykuł 9 Prawa pracowników i przedsiębiorców branży turystycznej 1. Podstawowe prawa pracowników przemysłu turystycznego i dziedzin pokrewnych, zarówno etatowych, jak i osób prowadzących działalność na własny rachunek, powinny być zagwarantowane i kontrolowane ze szczególną troską przez władze państwowe i lokalne zarówno krajów pochodzenia turystów, jak i krajów przeznaczenia, przy uwzględnieniu uwarunkowań wynikających z sezonowości ich pracy, globalnego zasięgu branży turystycznej i potrzeby elastycznego dostosowywania się do zmieniających się warunków związanych z charakterem wykonywanej pracy; 2. Pracownicy przemysłu turystycznego i dziedzin pokrewnych, zarówno etatowi, jak i osoby prowadzące działalność na własny rachunek, mają prawo i obowiązek odbywania szkoleń wstępnych i podnoszących kwalifikacje. Powinny być im zagwarantowane odpowiednie osłony socjalne, zaś niebezpieczeństwo utraty pracy powinno być w miarę możliwości ograniczone. Specjalny status należy zapewnić pracownikom sezonowym, zwłaszcza w zakresie opieki społecznej; 3. Wszystkie osoby fizyczne i prawne, o ile wykażą posiadanie odpowiednich umiejętności i kwalifikacji, powinny mieć prawo do rozwijania działalności zawodowej w dziedzinie turystyki w ramach istniejącego ustawodawstwa krajowego. Przedsiębiorcy i inwestorzy, zwłaszcza prowadzący działalność w zakresie małych i średnich przedsiębiorstw, winni mieć swobodny dostęp do sektora turystycznego bez zbędnych ograniczeń prawnych i administracyjnych; 4. Wymiana doświadczeń realizowana z udziałem kadry kierowniczej i pracowników, zarówno etatowych, jak i nieetatowych, z różnych krajów, sprzyja rozwojowi światowego przemysłu turystycznego. Tego rodzaju działania powinny być prowadzone w możliwie najszerszym zakresie, o ile są zgodne z ustawodawstwem krajowym i międzynarodowymi konwencjami; 5. Stanowiąc niezbędny czynnik solidarności w rozwoju i dynamicznego wzrostu wymiany międzynarodowej, ponadnarodowe przedsiębiorstwa turystyczne nie powinny wykorzystywać swej dominującej pozycji na rynku. Unikać one muszą sztucznego narzucania społecznościom przyjmującym turystów obcych im wzorców kulturalnych i społecznych. W zamian za możliwości swobodnego inwestowania i prowadzenia handlu, do czego powinny mieć pełne prawo, winny one angażować się w rozwój lokalnej gospodarki, powstrzymując się jednocześnie od zbytniego transferu osiągniętych zysków i nadmiernego importu, gdyż obniża to ich wkład w rozwój gospodarki, w ramach której działają; 6. Partnerstwo i ustanowienie zrównoważonych relacji pomiędzy przedsiębiorstwami z krajów wysyłających i przyjmujących turystów przyczyniają się do trwałego rozwoju turystyki i sprawiedliwego podziału korzyści wynikających z tego rozwoju. Artykuł 10 Wprowadzanie zasad Globalnego Kodeksu Etyki w Turystyce 1. Wszyscy uczestnicy rozwoju turystyki, reprezentujący zarówno sektor publiczny jak i prywatny, powinni współdziałać we wprowadzaniu niniejszych zasad oraz kontrolowaniu ich właściwego stosowania; 2. Uczestnicy rozwoju turystyki powinni uznać wiodącą rolę instytucji międzynarodowych, przede wszystkim Światowej Organizacji Turystyki oraz kompetentnych organizacji pozarządowych, zajmujących się rozwojem i promocją turystyki, ochroną praw człowieka, środowiska naturalnego i zdrowia, przy poszanowaniu ogólnych zasad prawa międzynarodowego; 3. Wspomniane podmioty winny wyrazić swoją gotowość do przedkładania w celu osiągnięcia ugody wszelkich sporów dotyczących stosowania lub interpretacji Globalnego Kodeksu Etyki w Turystyce do bezstronnego organu, występującego jako osoba trzecia, zwanego Światowym Komitetem ds. Etyki w Turystyce.
dodał:  admin data dodania:  2017-04-28, 18:45
 
III Międzynarodowy Kongres Etyki w Turystyce
W Centrum Kongresowym ICE Kraków zakończył się III Międzynarodowy Kongres Etyki w Turystyce. Obrady Kongresu trwały w dniach 27-28 kwietnia 2017r., na które zjechali się przedstawiciele branży turystycznej, naukowcy, urzędnicy,dziennikarze, działacze społeczni i kulturalni niemal z całego świata. Uroczystego otwarcia Kongresu dokonali Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka, Sekretarz Generalny Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO) Taleb Rifai i Prezydent m.Krakowa Jacek Majchrowski Do.uczestników Kongresu za pośrednictwem kamer zwróciła się również komisarz ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MSP Komisji Europejskiej Elżbieta Bieńkowska. Wprowadzenia do tematyki Kongresu dokonał Przewodniczący Światowego Komitetu ds. Etyki w Turystyce Pascal Lamy. Uczestnicy Kongresu rozważali istotne tematy, jak: zrównoważony rozwój turystyki, odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw i zarządzanie dziedzictwem w warunkach rosnącej liczby turystów. Jest ku temu specjalna okazja – jako,że rok 2017 został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Zrównoważonego Rozwoju Turystyki. Przedstawiciele krajów,organizacji,realizatorów imprez turystycznych omawiali także kwestie związane z planowaniem zrównoważonego rozwoju, zarządzaniem, korporacyjną odpowiedzialnością społeczną, konsumpcją. dostępnością oraz efektywnym zarządzaniem zasobami naturalnymi i kulturowymi w środowisku. Obrady były podzielone na cztery główne panele i tam też toczyła się podstawowa dyskusja nad tematyką Kongresu. Uczestnicy kongresu w trakcie obrad zwrócili uwagę na: turystykę integrującą społecznie i powszechnie dostępną – z korzyścią dla wszystkich grup społecznych niezależnych od pochodzenia, rasy i koloru skóry i wyznania, a także na konkurencyjność branży turystycznej; zarządzanie dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym w sytuacji znacząco zwiększonej liczby turystów – wobec potrzeby ochrony tego dziedzictwa; oraz odpowiedzialność społeczna jako istotny element wspierający możliwość osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju usług turystycznych. Światowy Kongres Etyki jest cyklicznym wydarzeniem organizowanym przez Światową Organizację Turystyki. Poprzednia edycja Kongresu odbyła się w Ekwadorze w 2012 roku. Światowa Organizacja Turystyki jest organizacją skupiającą 158 państw, 6 terytoriów i ponad 400 instytucji. Polska jest członkiem założycielem Światowej Organizacji Turystyki - UNWTO. Kongres był organizowany przez Światową Organizację Turystyki, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Komisję Europejską oraz Miasta Krakowa.
dodał:  admin data dodania:  2017-04-28, 17:14
 
Życzenia Wielkanocne 2017

dodał:   data dodania:  2017-04-11 11:39
 

zmiana aktualności
NIT
.:Copyright © 2007 by wiśnia:.
ostatnia aktualizacja 2012.07.20