25 Wrzesień 2016, imieniny obchodzą: Aurelia, Władysław, Kamil


Nasz adres:
ul. Rynek 19
33-300 Nowy Sącz
tel. +48 18 547-54-74
e-mail: nit@onet.eu
GG: 28766416
Skype: nitbiuro

Zarabiaj na turystyce


odznaczenie
W dniu 11.10.2005 Minister Gospodarki i Pracy nadal Nowosadeckiej Izbie Turystycznej odznake "Za Zaslugi dla Turystyki"
Aktualności
Aktualności dla członków NIT

Posiedzenie Zarządu Nowosądeckiej Izby Turystycznej - 21.09.2016r.
W dniu 21 września 2016r. w Nowym Sączu obradował Zarząd Nowosądeckiej Izby Turystycznej podejmując następującą tematykę: 1. Informacja o stanie przygotowań do XVII Sądeckich Obchodów „Światowego Dnia Turystyki”,które odbędą się w dniu 10.10.2016r. od godz.13.00 w Sanatorium Uzdrowiskowym "WIKTOR" Cechini w Żegiestowie. 2. Informacja z posiedzenia Kolegium XVII edycji Konkursu „Sądecki Laur Turystyczny 2016”- Zarząd zapoznał się z wynikami prac Kolegium tej Honorowej Nagrody i zlecił wykonanie okolicznościowych dyplomów i statuetek,które zostaną wręczone w trakcie XVII Sądeckich Obchodów Światowego Dnia Turystyki. 3. Omówienie projektu powołania Komisji ds hotelarstwa i gastronomii NIT - Zarząd uznał za celowe powołanie tematycznej Komisji zalecając przeprowadzenie rozmów z kandydatami do tej Komisji.
dodał:  Giertler Aleksanderdata dodania:  2016-09-24, 15:48
 
Zarząd Nowosądeckiej Izby Turystycznej spotkał się z dr Dariuszm Reśko Burmistrzem Krynicy Zdroju
W dniu 21 września 2016r. Prezes Nowosądeckiej Izby Turystycznej Aleksander Giertler oraz wiceprezesi Lucyna Sieja i Jan Tomaszek spotkali się w Urzędzie Miejskim Krynicy Zdroju z Burmistrzem dr Dariuszem Reśko. Tematem spotkania i rozmów była aktualna sytuacja w lokalnej turystyce oraz zagadnienia związane ze zbliżającym się Kongresem Turystyki Polskiej w Świdnicy, a także problemy z jakimi boryka się branża turystyczna..Mówiono także o możliwościach i potrzebie promocji Sądecczyzny. W spotkaniu uczestniczył również Andrzej Pałyska właściciel Hotelu "WYSOKA" w Krynicy Zdroju. Uzgodniono iż będą się odbywać cykliczne spotkania,których celem będzie inwentaryzacja lokalnych problemów w turystyce oraz działania dla ich rozwiązania.
dodał:  admin data dodania:  2016-09-24, 15:27
 
Posiedzenie Zarządu Nowosądeckiej Izby Turystycznej - 30.08.2016r.
30 sierpnia 2016r. godz.12.30 (wtorek) odbędzie się posiedzenie Zarządu w restauracji „IMPRESJA” Hotel „PANORAMA” w Nowym Sączu ul. Romanowskiego 4 Proponowana tematyka: 1. Informacja o stanie przygotowań do XVII Sądeckich Obchodów „Światowego Dnia Turystyki” - termin,miejsce, - wyróżnienia, referuje – wiceprezes zarządu Lucyna Sieja 2. Informacja wstępna o przygotowaniach i przebiegu XVII edycji Konkursu „Sądecki Laur Turystyczny 2016” - aktualny skład Kolegium, - regulamin, - ilość zgłoszeń, referuje – członek Zarządu,przewodniczący Kolegium Mariusz Borkowski 3. Wstępne dyskusja w sprawie założeń do programu pozyskiwania nowych członków. 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
dodał:  admin data dodania:  2016-08-29, 17:53
 
XVII edycja konkursu "SĄDECKI LAUR TURYSTYCZNY 2016"
Regulamin konkursu:

Laur Sądecki 2016 r - regulamin.doc
Laur Sądecki 2016 r - regulamin.docx
Laur Sądecki 2016 r - regulamin.pdf


Formularz zgłoszeniowy:

Zgłoszenie do Konkursu 2016.doc
Zgłoszenie do Konkursu 2016.docx
Zgłoszenie do Konkursu 2016.pdf

dodał:   data dodania:  2016-07-13 21:35
 
XVII edycja konkursu "SĄDECKI LAUR TURYSTYCZNY 2016"
Kolegium XVII edycji konkursu "SĄDECKI LAUR TURYSTYCZNY 2016" pod przewodnictwem Pana Mariusza Borkowskiego członka Zarządu Nowosądeckiej Izby Turystycznej rozpoczęło pracę. W skład Kolegium wchodzą m.innymi: Pan dr Marek Reichel - prorektor PWSZ,Pan Piotr Gryżlak- Małopolskie Centrum Kultury, Pan Sławomir Czop - Miasteczko Galicyjskie oraz przedstawiciele mediów. Kolegium będzie pracowało do 12 września 2016r. a wyniki tego konkursu zostaną ogłoszone na XVII Sądeckich obchodach Światowego Dnia Turystyki,które odbędą się w I dekadzie października br.
dodał:  admin data dodania:  2016-06-28, 18:32
 
XVII WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE NOWOSĄDECKIEJ IZBY TURYSTYCZNEJ
W dniu 06 czerwca 2016r. w Nowym Sączu obradowało XVII Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Nowosądeckiej Izby Turystycznej.Na to wydarzenie przybyli m.innymi goście a wśród nich Pan Stanisław Kogut senator RP, Pan Mieczysław Gwiżdż przewodniczący Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Nowego Sącza,Pan Andrzej Zarych dyrektor Biura Promocji,Turystyki i Współpracy z Zagranicą Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. Do uczestników Zgromadzenia z niezwykle ciepłymi słowami wyrażającymi uznanie za działanie i pracę na rzecz promocji Sądecczyzny zwrócił się Pan Stanisław Kogut deklarując służenie pomocą w rozwiązywaniu spraw branży turystycznej.Prowadzący obrady Pan Jan Tomaszek wiceprezes Zarządu NIT odczytał list od Pana Dawida Laska podsekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. W dalszej części obrad Pan M.Gwiżdż i Pan A.Zarych wręczyli wyróżnienia przyznane przez Prezydenta Nowego Sącza Pana Ryszarda Nowaka i Starostę Nowosądeckiego Pana Marka Pławiaka. W części merytorycznej Zgromadzenia prezes Zarządu NIT Pan Aleksander Giertler złożył obszerne "Sprawozdanie z działalności za rok 2015" przedstawiając w nim osiągnięcia branży turystycznej regionu jak również wyartykułował problemy z jakimi borykają się turystyczni przedsiębiorcy.Sprawozdanie finansowe za rok 2015 oraz projekt "Planu finansowego na rok 2016" "złożyła Pani Teresa Wójcik skarbnik NIT. Pan Ewa Surowiak przewodnicząca Komisji Rewizyjnej NIT przedłożyła wyczerpujące "Sprawozdanie" wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Nowosądeckiej Izby Turystycznej. Zgromadzenie udzieliło w głosowaniu jawnym jednomyślnie udzieliło absolutorium Zarządowi NIT oraz przyjęło szereg uchwał umożliwiających prowadzenie działalności w kolejnym trzecim roku bieżącej kadencji. Przyjęto również "Kierunki działania Nowosądeckiej Izby Turystycznej na lata 2016-2017"
dodał:  admin data dodania:  2016-06-12, 20:30
 
XVII WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE
ZARZĄD NOWOSĄDECKIEJ IZBY TURYSTYCZNEJ
ma zaszczyt zaprosić na
XVII WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE
które odbędzie się w dniu 6 czerwca 2016 r.(w poniedziałek)
o godz.13,00 w I terminie
o godz. 13,15 w II terminie
w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 33
(duża sala konferencyjna nr 208 I p.)


Porządek obrad
 • Otwarcie Walnego Zgromadzenia
 • Wręczenie wyróżnień
 • Wystąpienia zaproszonych gości
 • Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad
 • Przyjęcie porządku i regulaminu obrad
 • Wybór Komisji:
  • Mandatowej
  • Uchwał i Wniosków
 • Sprawozdanie Zarządu NIT
 • Sprawozdanie Skarbnika NIT
 • Przedstawienie planu finansowego na 2016 r.
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej NIT
 • Dyskusja
 • Wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi
 • Przyjęcie projektu uchwał - sprawozdanie Komisji Uchwał
 • Zakończenie XVII Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego
 • Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 27.05.2016 r.
  tel. 606 462 882, e-mail: mailto:nit@onet.eu
  dodał:  admin data dodania:  2016-05-17 09:17
   
  Posiedzenie Zarządu Nowosądeckiej Izby Turystycznej
  W dniu 27 kwietnia 2016r. w Hotelu Panorama w Nowym Sączu odbyło się pod przewodnictwem prezesa Aleksandra Giertlera kolejne posiedzenie Zarządu Nowosądeckiej Izby Turystycznej na którym omawiano następujące zagadnienia: - udział przedstawicieli Nowosądeckiej Izby Turystycznej w VIII Walnym Zgromadzeniu Izby Turystyki RP w dniu 09 maja 2016r. we Wrocławiu, - XVII Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Nowosądeckiej Izby Turystycznej - Sądeckie Obchody Światowego Dnia Turystyki, - Konkurs Sądecki Laur Turystyczny 2016. Wcześniej odbyło się pierwsze spotkanie z ks.dr Marcinem Kokoszką kapelanem branży turystycznej Sądecczyzny na którym określono formy i kierunki współpracy.Szczegółowy plan współpracy zostanie przyjęty na następnym posiedzeniu Zarządu Nowosądeckiej Izby Turystyczne. Po wnikliwej analizie i dyskusji przyjęto następujące uchwały i ustalenia: - w VIII Walnym Zgromadzeniu Izby Turystyki RP weźmie udział delegacja Nowosądeckiej Izby Turystycznej reprezentująca założycieli oraz członków zwyczajnych Izby Turystyki RP, - ustalono,że w dniu 06 czerwca 2016r. w Nowym Sączu odbędzie się XVIII Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Nowosądeckiej Izby Turystycznej, - przyjęto założenia i plan organizacyjny Sądeckich Obchodów Światowego Dnia Turystyki,które odbędą się w I dekadzie m-ca października 2016r. - podjęto uchwałę iż Kolegium Honorowej Nagrody "Sądecki Laur Turystyczny 2016" pod przewodnictwem Mariusza Borkowskiego Członka Zarządu Nowosądeckiej Izby Turystycznej rozpocznie funkcjonowanie z dniem 16 maja 2016r. Zarząd Nowosądeckiej Izby Turystycznej zapoznał się również z sytuacją finansową niektórych członków NIT i podjął istotne w tej sprawie decyzje w formie pomocy merytorycznej.
  dodał:  admin data dodania:  2016-05-05, 10:48
   
  VIII WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE IZBY TURYSTYKI RP
  Na wniosek Zarządu ITRP, działając zgodnie z postanowieniami § 17 Statutu ITRP Rada Krajowa ITRP zwołuje VIII Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej. Walne Zgromadzenie odbędzie się we Wrocławiu, w dniu 9.05.2015 r. w sali konferencyjnej Dolnośląskiej Izby Gospodarczej, przy ul. Świdnickiej 39 o godzinie 11.00, lub w przypadku braku wymaganej liczby członków w drugim terminie o godzinie 11.15. W Walnym Zgro9madzeniu można uczestniczyć osobiście ( 1 upoważniona osoba z podmiotu gospodarczego) lub przez Pełnomocnika (wzór pełnomocnictwa w załączeniu). Kto może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu: -członkowie założyciele ITRP -członkowie Regionalnych Izb Turystyki, które są członkami ITRP
  dodał:  admin data dodania:  2016-05-01, 12:39
   
  ks. dr Marcin Kokoszka duszpasterzem branży turystycznej Sądecczyzny
  Z wielką przyjemnością przekazujemy wiadomość, że w dniu 15.03.2016r. Biskup Tarnowski Jego Ekscelencja Andrzej Jeż na wniosek Zarządu Nowosądeckiej Izby Turystycznej mianował Dyrektora Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu Ks.dr Marcina Kokoszkę kapelanem branży turystycznej Sądecczyzny.Gratulujemy! Spotkanie z nominatem odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2016r. o godz.12.00 w trakcie posiedzenia Zarządu Nowosądeckiej Izby Turystycznej.Celem spotkania będzie określenia ram i kierunków współpracy.
  dodał:  admin data dodania:  2016-04-17, 14:35
   
  Obradował Zarząd Nowosądeckiej Izby Turystycznej
  W dniu 15 lutego 2016r. odbyło się posiedzenie Zarządu Nowosądeckiej Izby Turystycznej. Zarząd wysoko ocenił przebieg XVII Noworocznego Spotkania Branży Turystycznej Sądecczyzny ,które zorganizowano przy wydatnej pomocy właściciela Kompleksu Rekreacyjno - Wypoczynkowego "PLATINUM" w Nowym Sączu i wyraził podziękowania także wszystkim uczestnikom tego dorocznego wydarzenia. Ponadto Zarząd rozważył możliwość organizacji panelu-seminarium na XXVI FORUM EKONOMICZNYM w Krynicy Zdroju.W tej sprawie wystosowano do Przewodniczącego Rady Programowej Forum Ekonomicznego stosowny wniosek. Rozpatrzono także sprawy dotyczące organizacji XVII Sądeckich Obchodów Światowego Dnia Turystyki oraz przygotowania do przeprowadzenia XVII edycji konkursu SĄDECKI LAUR TURYSTYCZNY.Omówiono także problemy dotyczące Gwarancyjnego Funduszu Turystycznego,a stanowisko w tej sprawie zostanie przekazane do Izby Turystyki RP. Szczególne zainteresowanie Zarząd NIT wyraził w sprawie funkcjonowania Sądeckiej Marki Turystycznej oraz możliwości zorganizowania konferencji dotyczącej wpływu MARKI na rozwój turystyki w regionie sądeckim.
  dodał:  admin data dodania:  2016-02-24, 8:36
   
  XVII Noworoczne Spotkanie Branży Turystycznej Sądecczyzny - fotorelacja  dodał:  admin data dodania:  2016-02-02 10:29
   
  XVII Noworoczne Spotkanie Branży Turystycznej Sądecczyzny
  W Kompleksie Rekeracyjno-Wypoczynkowym «PLATINUM” w Nowym Sączu odbyło się po raz 17-ty „Noworoczne Spotkanie Sądeckiej Branży Turystycznej”. Otwierając spotkanie prezes Nowosądeckiej Izby Turystycznej Aleksander Giertler podkreślił iz miniony rok był udanym dla sądeckiej turystyki. Ten region w roku ub.odwiedziło ok.1.3 mln turystów w tym także znaczącą grupę stanowili turyści zagraniczni pozostawiając prawie mld. złotych. Przybywający na Sądecczyznę turyści jako główne zalety tego regionu wymieniają piękno i bogactwo krajobrazu,doceniają życzliwość mieszkańców i liczne atrakcje deklarując przy tym wolę ponownego pobytu. W grudniu 2014 roku z inicjatyway Starosty Nowosądeckiego, Prezydenta Nowego Sącza i Nowosądeckiej Izby Turystycznej zorganizowana została konferencja pt. „Sądeckie Marki – rola i znaczenie w promocji Sądecczyzny”której celem winno być efektywniejsze ukazanie niezwykłych walorów Sądecczyzny, roli uznanych przedsiębiorców producentów wyrobów o europejskiej i światowej renomie, a także nowoczesnej infrastruktury turystycznej i uzdrowiskowej naszego regionu.a także było poddanie analizie możliwości wykorzystania uznanych sądeckich marek producenckich we współdziałaniu z Sądecką Marką Turystyczną w tworzenie szerokiego wspólnego programu promocyjnego, którego celem będzie ukazanie subregionu wartego do jego odwiedzenia i poznania ze względu na szerokie mozliwości gamy atrakcji i walorów. Są to podstawy do utworzenia Zintegrowanego Systemu Informacji i Promocji Sądecczyzny w wyniku którego wszystko co wytworzone (KONSPOL,FAKRO, KORAL, WIŚNIOWSKI,OWOC ŁĄCKI), wydobyte ( znane i cenione naturalne wody mineralne KRYNICZANKA,MUSZYNIANKA,PIWNICZANKA) zorganizowane (FORUM EKONOMICZNE, ŚWIĘTO DZIECI GÓR,FESTIWAL ADY SARI,FESTIWAL OPEROWY im. J.Kiepury) posiadające uznaną markę w kraju i zagranicą przysłużą się Sądecczyźnie w procesie rozwoju gospodarczego i poprawie rozpoznawalności turystycznej regionu. Tak czyniona nowa istota programu promocji niewątpliwie przyniesie realne korzyści inwestorom,mieszkańcom, ale także i producentom którzy w tym regionie prowadzą działalność produkcyjno-wytwórczą. Z uznaniem dodać tu należy iż nowo wybrane w 2014 roku władze samorządu powiatowego i miasta Nowego Sącza zaakceptowały założenia tych projektów co wyraziło się trwającymi konsultacjami istoty tych założeń.Spodziewamy się,że niebawem zostaną podjęte decyzje umożliwiające wdrażanie poszczególnych elementów tych projektów. W dalszej części spotkania ks.dr Marcin Kokoszka dyrektor Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu poświęcił opłatki i po odśpiewaniu Kolędy rozpoczęło się składanie sobie życzeń. Następnie uczestnicy spotkania zasiedli do uroczystego obiadu i tak rozpoczęła się tradycyjna Sądecka Biesiada Turystyczna w czasie której wymieniano się uwagami i propozycjami wspólnego działania. W spotkaniu sądeckiej branży turystycznej uczestniczyło wielu gości w tym także wicestarosta nowosądecki Marian Ryba, z-ca prezydenta Nowego Sącza Wojciech Piech, prorektor PWSZ doc.dr Marek Reichel, dziekan zWSB NLU dr Dariusz Woźniak i wielu innych.Były także listy od parlamentarzystów,Marszałka Woj.Małopolskiego i inych gości zaproszonych.
  dodał:  admin data dodania:  2016-01-21 12:13:
   
  Życzenia Świąteczne

  dodał:  admin data dodania:  2015-12-16 21:44
   
  XVI sądeckie obchody Światowego Dnia Turystyki

  dodał:  admin data dodania:  2015-10-25, 21:09
   
  Kongres Turystyki Polskiej w Świdnicy 2015

  dodał:  admin data dodania:  2015-10-16, 14:10
   
  XVI sądeckie obchody Światowego Dnia Turystyki
  W Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania im.Jana Pawła II w Starym Sączu odbyły się po raz 16-ty sądeckie obchody Światowego Dnia Turystyki na które licznie przybyli przedstawiciele branży turystycznej Sądecczyzny oraz wielu przedstawicieli władz państwowych i samorządowych. Gości tego dorocznego wydarzenia powitał gospodarz ks.dr Marcin Kokoszka informując o historii budowy tego obiektu i jego znaczenie dla utrwalania m.innymi przesłań Jana Pawła II Otwarcia uroczystych obchodów dokonał Aleksander Giertler Prezes Nowosądeckiej Izby Turystycznej podkreślając okoliczności jakie towarzyszyły turystyce światowej, polskiej i tej regionalnej. Wskazał także na przemiany jakie miały miejsce w ostatnim okresie czasu a także zamierzenia jakie będą podejmowane w najbliższych latach. Na uroczystość przybyli m.innymi Arkadiusz Mularczyk poseł na Sejm RP.Leszek Zegzda członek Zarządu Woj.Małopolskiego, prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej, Marek Pławiak starosta nowosądecki,Marek Oleniacz sekretarz Miasta Nowego Sącza, dr Józef Wojnarowski współinicjator utworzenia SĄDECKIEJ MARKI TURYSTYCZNEJ, Jan First prezes Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości i wielu innych oraz liczna grupa przedstawicieli branży turystycznej Sądecczyzny Panowie Arkadiusz Mularczyk i Leszek Zegzda wręczyli przyznaną przez Ministra Sportu i Turystyki odznakę „Za Zasługi dla Turystyki” dla „WAT-SZKOLTUR” ze Starego Sącza Starosta Nowosądecki Marek Pławiak przyznał Złote Jabłko Sądeckie dla Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania i.Jana Pawła II w Starym Sączu Prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak przyznał okolicznościowe statuetki z okazji Światowego Dnia Turystyki dla przedstawicieli branży turystycznej za za zaangażowanie i bezceny wkład pracy w rozwój lokalnej turystyki. Starosta Nowosądecki Marek Pławiak przyznał „DYPLOMY UZNANIA” dla kilkunastu przedstawicieli branży turystycznej Sądecczyzny. Ważnym punktem XVI sądeckich obchodów „ŚWIATOWEGO DNIA TURYSTYKI” było ogłoszenie wyników XVI Edycji „Sądeckiego Laura Turystycznego". W kategorii hoteli, ośrodków wypoczynkowych i uzdrowiskowych Sądecczyzny - "za najlepszy pakiet pobytowy na Sądecczyźnie" kapituła najwyżej oceniła propozycje Hotelu Litwiński w Tęgoborzu. W kategorii biur turystycznych – „za najlepszą ofertę na Sądecczyźnie - dobra marka biura podróży” - kapituła nagrodziła Biuro Podróży Turysta Nowy Sącz. Za „najlepszą inicjatywę i ofertę około turystyczną" pierwszą nagrodę otrzymało PTTK Oddział „Beskid” w Nowym Sączu w uznaniu za wieloletnią społeczną działalność popularyzującą turystykę, a szczególnie za działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Za „najlepszą ofertę w zakresie turystyki wiejskiej na Sądecczyźnie ze szczególnym uwzględnieniem agroturystyki” kapituła nie przyznała Lauru, ale wyróżniła gospodarstwo agroturystyczne „Basia” w Suchej Strudze w gminie Rytro, prowadzone przez Genowefę Pilch-Lichoń  i pensjonat „Domek Krysi” z Żegiestowa. Sądecki Laur za osobowość sądeckiej turystyki (za dokonania oraz inicjatywę na niwie turystycznej) otrzymał Stanisław Winter z Krynicy, niestrudzony propagator turystyki. Nagroda ma charakter honorowy i promocyjny, a składa się w każdej kategorii: ze statuetki - Sądecki Laur 2015 oraz dyplomu w postaci grawertonu. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplom uczestnictwa.  - To był najlepszy sezon turystyczny od wielu lat. Potwierdzają to wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób mieli do czynienia z obsługą ruchu turystycznego – stwierdził Aleksander Giertler, prezes Nowosądeckiej Izby Turystycznej. W 2014 r. Małopolskę odwiedziło ponad 13 milionów turystów, o 4 proc. więcej niż w roku poprzednim. Ponad 10 mln to turyści krajowi, a prawie 3 mln przyjechało z zagranicy – głównie z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Włoch, Czech i Słowacji. Pocieszające jest to, że poszerza się zainteresowanie całym regionem. Turyści odwiedzają nie tylko najbardziej popularne miejsca – Kraków, Wieliczkę, Auschwitz, Zakopane.  Coraz więcej z nich wybiera się w mniej znane okolice, również na Sądecczyznę – mówił Aleksander Giertler. W ubiegłym roku turyści zostawili w Małopolsce ponad 11 miliardów złotych - krajowi średnio 710 zł na osobę, zagraniczni 1260 zł. W 2014 roku wśród turystów krajowych, po raz pierwszy od lat, najwięcej przyjechało z województwa mazowieckiego. Wcześniej największą popularnością Małopolska cieszyła się wśród Ślązaków. Dalszy czas uczestnicy obchodów spędzili na rozmowach i wspomnieniach w czasie tradycyjnej Sądeckiej Biesiadzie Turystycznej. Nagroda ma charakter honorowy i promocyjny, a składa się w każdej kategorii: ze statuetki - Sądecki Laur 2015 oraz dyplomu w postaci grawertonu. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplom uczestnictwa.  - To był najlepszy sezon turystyczny od wielu lat. Potwierdzają to wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób mieli do czynienia z obsługą ruchu turystycznego – stwierdził Aleksander Giertler, prezes Nowosądeckiej Izby Turystycznej. W 2014 r. Małopolskę odwiedziło ponad 13 milionów turystów, o 4 proc. więcej niż w roku poprzednim. Ponad 10 mln to turyści krajowi, a prawie 3 mln przyjechało z zagranicy – głównie z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Włoch, Czech i Słowacji. Pocieszające jest to, że poszerza się zainteresowanie całym regionem. Turyści odwiedzają nie tylko najbardziej popularne miejsca – Kraków, Wieliczkę, Auschwitz, Zakopane.  Coraz więcej z nich wybiera się w mniej znane okolice, również na Sądecczyznę – mówił Aleksander Giertler. W ubiegłym roku turyści zostawili w Małopolsce ponad 11 miliardów złotych - krajowi średnio 710 zł na osobę, zagraniczni 1260 zł. W 2014 roku wśród turystów krajowych, po raz pierwszy od lat, najwięcej przyjechało z województwa mazowieckiego. Wcześniej największą popularnością Małopolska cieszyła się wśród Ślązaków. Dalszy czas uczestnicy obchodów spędzili na rozmowach i wspomnieniach w czasie tradycyjnej Sądeckiej Biesiadzie Turystycznej.
  dodał:  admin data dodania:  2015-10-07, 18:48
   
  Zapraszamy na I Nadzwyczajne Walne Zgromadzeniu IV kadencji + XVI Sądeckie Obchody Światowego Dnia Turystyk
  Uprzejmie przypominamy o I Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IV kadencji, które odbędzie się 05 października 2015r ( poniedziałek ) o godz. 11.00 w Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania Dom "Opoka" w Starym Sączu ul. Papieska 10. Po Nadzwyczajny Walnym w tym samym miejscu o godzinie 13.00 odbędą się XVI Sądeckie Obchody Światowego Dnia Turystyki . Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 02.10.2015r orządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad, 3. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad I NWZ VI kadencji 4. Wybór komisji uchwał i wniosków 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej 6. Wybór Komisji Rewizyjnej 7. Podjęcie uchwał 8. Zakończenie I NWZ IV kadencji
  dodał:  Borkowski Mariuszdata dodania:  2015-09-23, 16:19
   
  Egzaminy językowe dla przewodników turystycznych
  Szanowni Państwo, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego KRAKÓW organizuje egzaminy językowe dla przewodników turystycznych. Jeśli ktoś chciałby przystąpić do takiego egzaminu wystarczy złożyć wniosek wraz z opłatą egzaminacyjną w Urzędzie Marszałkowskim. Wszelkich informacji udziela Katarzyna Rosiek tel. 12 379 60 35 email: katarzyna.rosiek@umwm.pl
  dodał:  admin data dodania:  2015-09-23, 15:05
   
  XXI Zgromadzenie Ogólne Światowej Organizacji Turystyki
  12 września 2015 r. rozpoczęło się XXI posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO) w Medellin (Kolumbia). Potrwa ono do 19 września. Zgromadzeniu towarzyszyć będą także obrady innych organów organizacji, w tym Komisji Regionalnych oraz Rady Wykonawczej. Podczas tegorocznej sesji Zgromadzenia Ogólnego, które zwyczajowo odbywa się co dwa lata, podjęte zostaną kluczowe decyzje odnośnie funkcjonowania organizacji w najbliższych dwóch latach. W Zgromadzeniu Ogólnym zazwyczaj uczestniczy ponad 120 delegacji narodowych, co stwarza unikalną możliwość uzyskania informacji na temat bieżącej sytuacji na kluczowych dla Polski rynkach turystycznych, wymiany wiedzy, dobrych praktyk oraz nawiązania kontaktów przydatnych w realizacji zadań MSiT w obszarze turystyki. Zgromadzenie Ogólne oraz towarzyszące mu wydarzenia stwarzają również okazję do promocji Polski jako atrakcyjnego kierunku turystycznego. Debaty podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego dają możliwość prezentacji polskiego stanowiska wobec istotnych kwestii dotyczących funkcjonowania organizacji. W Zgromadzeniu Ogólnym bierze udział delegacja polska pod przewodnictwem Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Bogocie, Pana Macieja Ziętary.
  dodał:  admin data dodania:  2015-09-16, 14:42
   

  zmiana aktualności
  NIT
  .:Copyright © 2007 by wiśnia:.
  ostatnia aktualizacja 2012.07.20