23 Luty 2018, imieniny obchodzą: Romana, Izabela, Damian


Nasz adres:
ul. Rynek 19
33-300 Nowy Sącz
tel. +48 18 547-54-74
e-mail: nit@onet.eu
GG: 28766416
Skype: nitbiuro

Zarabiaj na turystyce


odznaczenie
W dniu 11.10.2005 Minister Gospodarki i Pracy nadal Nowosadeckiej Izbie Turystycznej odznake "Za Zaslugi dla Turystyki"
Aktualności
Aktualności dla członków NIT

Noworoczne Spotkanie Branży Turystycznej połączone z podpisanieum umowy
W Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania im. Św. Jana Pawła II w Starym Sączu w dniu 29.01.2018r odbyło się spotkanie Noworoczne Branży Turystycznej Sądecczyzny połączone z podpisaniem przez Samorządy powiatowy i miejski i Nowosądecką Izbą Turystyczną porozumienie o współpracy przy wdrażaniu projektu pod nazwą „Kulinarna Sądecczyzna”. Podpisy pod dokumentem złożyli starosta nowosądecki Marek Pławiak, wiceprezydent Nowego Sącza Wojciech Piech, prezes NIT Andrzej Danek i przewodniczący Rady Konsultacyjnej ds. Turystyki przy staroście i prezydencie miasta Józef Wojnarowski.Podczas noworocznego spotkania poseł Andrzej Czerwiński, w imieniu ministra sportu i turystyki, odznaczył ks. dr. Marcina Kokoszkę – dyrektora Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania im. Św. Jana Pawła II Odznaką Honorową Za Zasługi Dla Turystyki. Starosta Marek Pławiak i wiceprezydent Wojciech Piech, a także prezes Andrzej Danek i Józef Wojnarowski wręczyli podziękowania za wyjątkowe i nowatorskie działania na rzecz promocji Sądecczyzny w 2017 roku. Otrzymały je: Miasto i Gmina Krynica-Zdrój, Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania im. Św. Jana Pawła II w Starym Sączu, Wiśniowski Sp. Z o.o. S.K.A., Spółdzielnia Pracy Piwniczanka, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, Sądecka Organizacja Turystyczna, Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjne im. Ojca Pio w Stróżach, Pasieki Barć im. ks. Ostacha w Kamiannej, Miasto i Gmina Stary Sącz, Stacja Narciarska Dwie Doliny Muszyna-Wierchomla, Litwiński – Akredytowany Ośrodek Szkoleniowy w Tęgoborzy, Przedsiębiorstwo Budowlane BUDMEX Barcice Sp. z o.o., Spółdzielnia Pracy Muszynianka, Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna, Fundacja Sądecka w Nowym Sączu, Gospodarstwo Pasieczne Sądecki Bartnik, MKS Sandecja, Hotel Beskid i Hotel Panorama.
Po części oficjalnej Goście i sympatycy zostali podjęci obiadem w Centrum Pielgrzymowania.
GRATULUJEMY i DZIĘKUJEMY !!

dodał:  Borkowski Mariuszdata dodania:  2018-01-30, 10:58
 
Podpisano umowę o współpracy między KIT - NIT - PIT
Treść umowy dostępna do pobrania tutaj.
dodał:  admin data dodania:  2018-01-17 22:02
 
Zaproszenie na spotkanie Noworoczne 2018

dodał:  admin data dodania:  2018-01-15, 20:18
 
Życzenia Świąteczne

dodał:  admin data dodania:  2017-12-22, 14:58
 
Można odliczać VAT od usług noclegowych nabywanych w celu odsprzedaży
Wojewódzki Sąd Administracyjny podzielił zdanie Polskiej Izby Turystyki i uznał, że przedsiębiorcy mają prawo odliczyć VAT od usług noclegowych nabywanych z zamiarem odsprzedaży. Jest to kolejna decyzja sądu potwierdzająca stanowisko izby w sprawie interpretacji przepisów podatkowych. 5 grudnia w Warszawie zapadł wyrok WSA w sprawie skierowanej przez Polską Izbę Turystyki. Skarga dotyczyła odliczania VAT w przypadku nabywania usług noclegowych z zamiarem odsprzedaży. W świetle obecnego brzmienia przepisów ustawy o VAT, podatników obowiązuje bezwzględny zakaz odliczania podatku naliczonego VAT od nabywanych usług noclegowych, niezależnie od tego w jakim celu te usługi zostały nabyte. Przed 1 grudnia 2008 r. ograniczenie to nie dotyczyło jednak podatników nabywających usługi gastronomiczne oraz noclegowe w celu świadczenia usług turystycznych opodatkowanych na zasadach ogólnych. W opinii izby oznacza to, że w 2008 r. nastąpiło rozszerzenie katalogu wyłączeń w prawie do odliczenia podatku naliczonego VAT. Sytuacja taka jest niezgodna z unijną klauzulą stałości wynikającą z art. 176 Dyrektywy VAT. Artykuł ten przewiduje zakaz wprowadzania przez państwo członkowskie dodatkowych ograniczeń w prawie do odliczenia podatku naliczonego VAT w porównaniu do zakresu wyłączeń prawa do odliczenia podatku VAT obowiązujących na dzień przystąpienia tego państwa członkowskiego do Unii Europejskiej. Naruszenie tej klauzuli przez państwo polskie potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 2 lipca 2015 r. (sygn. I FSK 763/14) wskazując, że przedsiębiorstwo hotelowe nabywające usługi gastronomiczne na potrzeby wykonywanej działalności noclegowej, pomimo wprowadzenia zakazu w grudniu 2008 r., ma również obecnie prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabywanych usług gastronomicznych. Izba uważa analogicznie, że przy nabyciu usługi noclegowej będącej następnie przedmiotem odsprzedaży (jako usługi turystycznej) podatnikom również przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego. Z tego też względu Izba złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który podjął pozytywną dla przedsiębiorców decyzję. Wyrok nie jest prawomocny. źródło: PIT
dodał:  Giertler Aleksanderdata dodania:  2017-12-08, 14:58
 
Szkolenie - podatek VAT w branży turystycznej w kontekście zmian zmierzających do uszczelnienia podatku VAT 2018
W obliczu nadchodzących istotnych zmian w kwestiach podatkowych zapraszamy do udziału w szkoleniu: Podatek VAT w branży turystycznej w kontekście zmian zmierzających do uszczelnienia podatku VAT 2018 – jednolity plik kontrolny, klauzula nadużycia prawa, centralny rejestr faktur, podzielona płatność". Termin: 12.12.2017 (wtorek) Miejsce*: Hotel Galaxy, ul. Gęsia 22, Kraków – Sala EF (I piętro). Rejestracja: 9:30 – 10:00.Czas szkolenia: 10:00 – 14:30.Program merytoryczny: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp z o.o. O/Małopolski (Program szczegółowy do pobrania >>>) Organizatorzy: Krakowska Izba Turystyki, Nowosądecka Izba Turystyczna, Polska Izba Turystyki Oddział Małopolski. Koszt udziału w szkoleniu (kwoty zwolnione z VAT):Dla członków KIT, NIT, PIT: 150 zł (1 os. z firmy), 270 zł (2 os. z firmy), 120 zł – za każdą kolejną osobę.Dla pozostałych, niezrzeszonych w żadnej z wymienionych organizacji: 250 zł (1 os. z firmy), 450 zł (2 os. z firmy), 200 zł – za każdą kolejną osobę. Zgłoszenia na szkolenie należy dokonać poprzez formularz rejestracyjny. Termin przyjmowania zgłoszeń: 5.12.2017 (wtorek).Ilość miejsc ograniczona. Zachęcamy do udziału.
dodał:  admin data dodania:  2017-12-01, 14:30
 
29-30.11.2017 VIII Ogólnopolska Konferencja Turystyczno-Transportowa - Kraków
VIII Ogólnopolska Konferencja Turystyczno-Transportowa Kraków, 29-30.11.2017 Zgłoszenia przez stronę bus.info.pl Tematyka konferencji: • Najnowsze informacje w zakresie zmian opodatkowania Polskich przedsiębiorców podatkiem VAT w Europie. • Minimalne wynagrodzenie dla kierowcy – nowe kraje, nowe obowiązki. • Zmiany prawne oraz interpretacje przepisów w otoczeniu transportowo-turystycznym obowiązujące od stycznia 2017 roku. • Działania kontrolne Inspekcji Transportu Drogowego. W jaki sposób przygotować firmę do kontroli, najczęściej popełniane błędy i wykroczenia przez kierowców i przewoźników case study — podsumowanie 15. lat działalności kontrolnej ITD. • Zakres kontroli Policji, współpraca ze służbami w celu podniesienia bezpieczeństwa w transporcie osób. • Organizacja transportu turystycznego w Krakowie na tle europejskich destynacji turystycznych w Krakowie, szanse i zagrożenia. • Panel dyskusyjny transport turystyczny w miastach 3.0, czyli jak dotrzeć jak najbliżej celu i pogodzić społeczności mieszkańców oraz turystów. • Paszport pilota / przewodnika, jako dokument potwierdzający kompetencje i doświadczenie w obsłudze ruchu turystycznego w zderegulowanym otoczeniu. • Podsumowanie sezonu turystycznego — oczami przewodników krakowskich. Ramowy plan: • 29.11 (Środa) dzień plenarny 9:00 — 17:00 • 30.11 (Czwartek) 9:00 — 13:00 warsztaty i podsumowanie Udział bezpłatny dla przewoźników, touroperatorów, pilotów i przewodników, po dokonaniu zgłoszenia na stronie bus.info.pl do 23 listopada do godz. 12:00. Dla pozostałych zainteresowanych oraz przy zgłoszeniu po wyznaczonym terminie koszt udziału 150 zł. # Ilość miejsc ograniczona. # Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany tematyki prezentacji ZAKWATEROWANIE oferta specjalna dla uczestników • pokój ze śniadaniem 1 os. 150 zł • 2 os. 195 zł • tel. 12 259 35 40 • kolna.pl
dodał:  admin data dodania:  2017-11-14, 11:11
 
"Kulinarna Sądecczyzna” - projekt rekomendujący gastronomię Sądecczyzny
"Kulinarna Sądecczyzna” jest to projekt rekomendujący gastronomię Sądecczyzny.Organizacyjna inauguracja odbyła się 2 listopada 2017r. w Hotelu "PANORAMA"w Nowym Sączu w której udział wzięli przedstawiciele starostwa powiatowego i miasta Nowego Sącza, kilku miast i gmin,przedstawiciele samorządu gospodarczego oraz organizacje i stowarzyszenia turystyczne. " Kulinarna Sądecczyzna” jest projektem wspomagającym Sądecką Markę Turystyczną. Inicjatorem tego projektu jest Nowosądecka Izba Turystyczna. Projekt „Kulinarna Sądecczyzna” Będzie on realizowany we współpracy z Urzędem Miasta oraz Starostwem Powiatowym w Nowym Sączu, Radą Konsultacyjną ds Turystyki przy prezydencie Nowego Sącza i staroście nowosądeckim, nowosądeckim oddziałem Federacji Konsumentów, Kongregacją Kupiecką, lokalnymi organizacjami i stowarzyszeniami turystycznymi, samorządami Sądecczyzny, szkołami gastronomicznymi, stowarzyszeniami przewodnickimi oraz lokalnymi mediami. Potrwa on do 31 marca przyszłego roku. Celem projektu jest nie tylko promocja lokali gastronomicznych Sądecczyzny, ich oferty gastronomicznej, ale również potraw kuchni regionalnej (sądeckiej). Sądecczyzna ma się czym pochwalić jeśli chodzi o lokalną gastronomię i ma w tym względzie bardzo duży potencjał. Co roku zwiększa się liczba turystów odwiedzających nasz region. Tylko w 2016 roku przyjechało na Sądecczyznę ponad 1,5 mln osób.Projekt realizowany jest w dwóch etapach. Pierwszy polega na zgłaszaniu lokali gastronomicznych do jednej z trzech obowiązujących kategorii: „Sądecka kuchnia regionalna”, „Kuchnia międzynarodowa” i „Rozmaitości kulinarne”. Ponadto lokale mogą zgłaszać się również w kategoriach specjalnych: „Lokal dla wymagających smakoszy”, „Lokal przyjazny dla rodzin z dziećmi”, „Lokal dysponujący udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych”. Właściciele lokali gastronomicznych chcąc uczestniczyć w programie rekomendującym muszą w pierwszej kolejności zgłosić się do kategorii głównej. W drugim etapie członkowie powołanych, w porozumieniu z partnerami programu „zespołów oceniających” odwiedzą zgłoszone lokale gastronomiczne i dokonaj.ą oceny w oparciu o "Kwestionariusz Oceny" przygotowany dla poszczególnych kategorii, a następnie Kolegium Sądeckiej Marki Turystycznej, w oparciu o przedłożone „kwestionariusze oceny” wybierze do pięciu lokali w każdej kategorii, które otrzymają rekomendację. Kolegium rekomendując poszczególne lokale weźmie pod uwagę następujące kryteria: menu (w tym specjalność lokalu, tłumaczenie na języki obce) oraz formę prezentacji, lokal, obsługę. Dodatkowo premiowane będą: lokal przyjazny dla rodzin z dziećmi, dostępność lokalu dla osób niepełnosprawnych, lokal dla wymagających smakoszy. W programie „Kulinarna Sądecczyzna 2018” mogą wziąć udział lokale działające na terenie Sądecczyzny posiadające pełną obsługę kelnerską, oferujący zróżnicowany asortyment potraw i napojów. Program nie obejmuje lokali, które nie posiadają „własnej” toalety znajdującej się w lokalu. W ramach wspomnianego projektu zostanie wydany „katalog lokali gastronomicznych Sądecczyzny Rekomendowane i wyróżnione lokale gastronomiczne otrzymają dyplom oraz naklejkę rekomendującą, a laureaci programu statuetkę gastronomiczne „Jabłko Sądeckie”. Znajdą się też w wydanym katalogu „Kulinarna Sądecczyzna”. posiadających rekomendację na dany rok” w trzech wersjach językowych Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej i dostarczenie jej do siedziby Nowosądeckiej Izby Turystycznej w Nowym Sączu (ul. Rynek 19). Karta dostępna jest w siedzibie NIT oraz na stronie internetowej www.nit.mnet.pl. Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy składać do 15 grudnia 2017 roku.
dodał:  admin data dodania:  2017-11-11, 9:35
 
Sądeckie Laury 2017 - rozdane 09.10.2017r
W Kompleksie Rekreacyjno-Wypoczynkowym "PLATINUM" w Nowym Sączu miały miejsce XVIII Sądeckie Obchody Światowego Dnia Turystyki. W programie uroczystości ogłoszenie wyników XVIII edycji Konkursu "Sądecki Laur Turystyczny 2017". Decyzją Kolegium zostały nagrodzone następujące podmioty i osoby: W kategorii hoteli, ośrodki wypoczynkowe i uzdrowiskowych Laur Sądecki otrzymuje: 1.SĄDECKI LAUR 2017 w kategorii: hoteli, ośrodków wypoczynkowych i uzdrowiskowych pod honorowym patronatem - Marka Pławiaka - Starosty Nowosądeckiego „za najlepszy pakiet pobytowy na Sądecczyźnie” otrzymuje: Hotel Prezydent **** Medical SPA & Wellness Krynica Zdrój za pakiet „ Prezydent dla rodziców ” 2. WYRÓŻNIENIE w kategorii: hoteli, ośrodków wypoczynkowych i uzdrowiskowych pod honorowym patronatem - Marka Pławiaka - Starosty Nowosądeckiego „za najlepszy pakiet pobytowy na Sądecczyźnie” otrzymuje Heron Live Hotel ***** Sp. z o.o. Sp. K. Sienna za pakiet „ Romantyczna jesień w SPA ” 3. WYRÓŻNIENIE w kategorii: hoteli, ośrodków wypoczynkowych i uzdrowiskowych pod honorowym patronatem - Marka Pławiaka - Starosty Nowosądeckiego „za najlepszy pakiet pobytowy na Sądecczyźnie” otrzymuje: Sanatorium Uzdrowiskowe LIMBA Piwniczna Zdrój za pakiet „Pobyty sanatoryjne i rehabilitacyjne ” 4.WYRÓŻNIENIE w kategorii: hoteli, ośrodków wypoczynkowych i uzdrowiskowych pod honorowym patronatem - Marka Pławiaka - Starosty Nowosądeckiego „za najlepszy pakiet pobytowy na Sądecczyźnie” otrzymuje: Ośrodek Wypoczynkowy ANDRZEJÓWKA Nad Popradem za pakiet pobytowy „ Pod gwiazdami z „Gwiazdami” w OWS Andrzejówka ” W kategorii biur turystycznych - za najlepszą ofertę na Sądecczyźnie – dobra marka biura podróży w 2017 roku - Laur Sądecki otrzymuje : 1.SĄDECKI LAUR w kategorii : za najlepszą ofertę na Sądecczyźnie – dobra marka biura podróży w 2017 roku, pod patronatem - Ryszarda Nowaka - Prezydenta Miasta Nowego Sącz - nie przyznano 2. WYRÓŻNIENIE w kategorii : biur turystycznych pod honorowym patronatem - Ryszarda Nowaka - Prezydenta Miasta Nowego Sącza - otrzymuje Sądeckie Biuro Turystyczne TURYSTA Czesław Mróz i Piotr Mróz za ofertę „ Sądecczyzna – poznaj historię swojego regionu ” W kategorii inicjatywę i ofertę około turystyczny nagrodę Laur Sądecki otrzymuje: 1.SĄDECKI LAUR 2017 w kategorii : około turystycznej pod patronatem – Aleksandra Giertlera - Prezesa Nowosądeckiej Izby Turystycznej otrzymuje: Gospodarstwo Pasieczne „Sądecki Bartnik” Sp. z o. o. Stróże za realizację oferty pszczelarskiej i edukacyjnej „ Wielka Przygoda z małą pszczołą ” 2.WYRÓŻNIENIE w kategorii : około turystycznej pod patronatem Prezesa Nowosądeckiej Izby Turystycznej dla Powiatowego Zarządu Aktywności Zawodowej w Nawojowej za oferowane aktywnego wypoczynku realizowanego w Nawojowej dla Sądeczan 3. WYRÓŻNIENIE w kategorii : około turystycznej pod patronatem Prezesa Nowosądeckiej Izby Turystycznej dla KAJAKIPOPRAD.PL Katarzyna Januszkiewicz- Maciejewska,ABACOM Grzegorz Maciejewski Żegiestów, Łopata Polska za realizację spływów Popradem kajakami i pontonami. 4.WYRÓŻNIENIE w kategorii : około turystycznej pod patronatem Prezesa Nowosądeckiej Izby Turystycznej dla Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego O/ Beskid Nowy Sącz za oferowane aktywnego wypoczynku „ Wycieczki rowerowe wokół Nowego Sącza i regionu ”. W kategorii Osobowość Sądeckiej Turystyki – 1.SĄDECKI LAUR 2017 w kategorii : Osobowość Sądeckiej Turystyki pod patronatem - Aleksandra Giertlera - Prezesa Nowosądeckiej Izby Turystycznej dla Pana WIESŁAWA PIPRKA za dokonania oraz inicjatywę na niwie turystyki na Sądecczyźnie. Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy !!
dodał:  admin data dodania:  2017-10-09, 18:18
 
Program konferencji „Innowacje na rynku turystycznym” – Świdnica, 18-19 października 2017 r.
DZIEŃ PIERWSZY 18.10.2017 r. 8.00 – 11.00 Rejestracja uczestników, Lokalizacja: Biuro Konferencji, ul. Franciszkańska 18. 11.30 – 12.00 Ceremonia otwarcia, Lokalizacja: Teatr Miejski, Rynek 45 12.00 – 13.15 SESJA 1 Referaty programowe. 12.00 – 12.30 Wyzwania innowacyjności rynku turystycznego Pojęcie innowacyjności w turystyce z perspektywy turysty, przedsiębiorcy, samorządu lokalnego, organizacji pozarządowej i mieszkańców lokalnych. Referat będzie stanowił wprowadzenie programowe do poszczególnych sesji (biznes, samorząd, kwestie prawne, edukacja itd.), więc poruszone zostaną zagadnienia: • rozumienia innowacji i innowacyjności z ww. perspektyw i w świetle zaleceń OECD (innowacje produktowe, marketingowe itd.) • czynników innowacyjności produktów turystycznych (w tym wiedza i zdolność dyfuzji wiedzy, wsparcie władz i systemów prawnych itd.) • wpływu technologii na poziom innowacyjności przedsiębiorstw i regionów • oddziaływania otoczenia formalno-prawnego na poziom innowacyjności gospodarki turystycznej 12.30 – 13.00 Między wiedzą a kreatywnością: pracownicy i pracodawcy na rynku turystycznym • Nowe pokolenia i ich nowe oczekiwania względem rynku pracy • Punkt widzenia przedsiębiorców • Zdolność reagowania turystycznego rynku pracy na nowe trendy nabywcze, społeczne, gospodarcze i technologiczne • Nowe formy kształcenia (w tym kształcenie ustawiczne) i ich wpływ na innowacyjność rynku i rentowność biznesu 13.00 – 13.15 Przerwa kawowa 13.15 – 14.15 Panel dyskusyjny: Kadry dla turystyki jutra w oparciu o Ranking Szkół Wyższych Kształcących na kierunkach turystycznych 2017 oraz Sektorową Ramę Kwalifikacji dla turystyki. 1. Dyskusja o tym, co i komu dają tego typu rankingi , praktycznym szkoleniu kadr turystycznych, pokoleniu X i Y na rynku pracy. 2. Wdrażanie Sektorowej Ramy Kwalifikacyjnej dla turystyki – europejski pomysł i polskie warunki. 14.15 – 15.15 Obiad 15.15 – 17.30 SESJA 2 W kierunku innowacyjności produktów turystycznych. 1. Studia przypadków innowacyjnych produktów turystycznych. Przykłady dobrych praktyk, dyskusja o problemach dot. kształtowania produktów turystycznych, w tym kontrowersjach i konfliktach, sposobach ich rozwiązywania. 2. Współpraca transgraniczna w dziedzinie turystyki. 3. Znaczenie samorządów lokalnych dla rozwoju innowacyjności turystycznej oferty regionalnej – dobre praktyki. 19.00 – 24.00 Kolacja powitalna wraz z networkingiem Ok. godz. 20.30 Wyniki plebiscytu Gmina Przyjazna Turystyce oraz Najlepszy Produkt Turystyczny i Usługa Roku 2017 Ok. godz. 21.20 Koncert DZIEŃ DRUGI 19.10.2017 r. 9.00 – 10.15 SESJA 3 Czy udział przedsiębiorstwa turystycznego w programie Krajowego Rejestru Długów i posiadanie przez nie Certyfikatu Rzetelności jest gwarancją dla turysty oraz kontrahentów, że podmiot ten nie upadnie? Dyskusja o tym, czy i komu opłaca się brać udział w programach KRD, a także posiadać certyfikaty rzetelności. W jaki sposób KRD monitoruje sytuację finansową przedsiębiorstw turystycznych? Jaka jest korzyść przedsiębiorstw, które biorą udział w programie? Czy chwalenie się przez przedsiębiorstwo certyfikatem jest naprawdę gwarancją dla kontrahentów, że jest ono w dobrej kondycji finansowej i nie upadnie w najbliższej przyszłości? 10.15 – 10.30 Przerwa kawowa 10.30 – 11.45 SESJA 4 Aplikacje mobilne i oprogramowanie IT jako narzędzia wspomagające rozwój turystyki. Referaty i panele dyskusyjne nt. Nowości IT jako rozwiązania wspierające zarządzanie procesem sprzedażowym, rezerwacyjnym, i marketingowym przedsiębiorstw turystycznych. Podczas debaty omówione zostaną trendy w aplikacjach dla turystów, a także zachowania turystów korzystających z aplikacji mobilnych, zaprezentowane zostaną aplikacje dla zarządców obiektów turystycznych i samorządów terytorialnych. Uczestnicy panelu odpowiedzą czy opłaca się w nie inwestować, spróbują przekonać słuchaczy co jest lepsze dla gminy/regionu/miasta własna dedykowana aplikacja do pobrania, czy aplikacja, w której znajduje się już wiele innych gmin. 11.45 – 12.00 Przerwa kawowa 12.00 – 13.15 SESJA 5 Podatek VAT a opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Biura podróży i inne przedsiębiorstwa turystyczne w zderzeniu z przepisami prawa. Debata o przepisach prawnych i finansowych w turystyce. Dyskusja o tym m.in. jak rozliczać VAT z tytułu usługi turystycznej, opłaty na Gwarancyjny Fundusz Turystyczny oraz innych problemach branży, wynikających z legislacji. 13.15 – 14.00 Zakończenie, podsumowanie 14.00 – 15.00 Obiad 15.00 – 18.00 Wycieczki / study tour po okolicy Dodatkowo podczas konferencji: • Warsztaty dla branży, samorządowców, organizacji pozarządowych: 1) Techniki sprzedaży w turystyce 2) Jakość i gościnność w polskiej restauracji (warsztaty dla restauratorów) 3) Krajowy Rejestr Długów a JST (warsztaty dla samorządowców) 4) Tworzenie produktów turystycznych (dla samorządowców i LOT) • Posiedzenie rady Izby Turystyki RP • Posiedzenie ZMP
dodał:  admin data dodania:  2017-09-27, 11:36
 
dr Robert Andrzejczyk prezesem Polskiej Organizacji Turystycznej
Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka powołał dr Roberta Andrzejczyka na prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej. dr Robert Andrzejczyk pełniąc przez cztery lata funkcję konsula na terenie Malezji, Filipin i Brunei oraz radcy ds. ekonomicznych w Ambasadzie RP w Kuala Lumpur, był odpowiedzialny za promocję gospodarki, turystyki oraz szkolnictwa wyższego. W zakresie jego obowiązków należała także współpraca z przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi, negocjacje międzynarodowych umów oraz kierowanie pionem administracyjnym placówki. Jest dyplomatą i doktorem nauk humanistycznych ze specjalizacją historia dyplomacji ekonomicznej. Ostatnio związany z Ministerstwem Sportu i Turystyki, gdzie, jako dyrektor Biura Dyrektora Generalnego odpowiadał za realizację zadań związanych z zapewnieniem funkcjonowania i ciągłości pracy Ministerstwa. Zarządzał kilkudziesięciu osobowym biurem i odpowiadał m.in. za działania z zakresu kontroli zarządczej i informatyki. Doświadczenie zawodowe nabył między innymi w Ministerstwie Finansów, gdzie był naczelnikiem wydziału. W tym czasie koordynował współpracę pomiędzy KE a instytucjami krajowymi, monitorował postępy w usuwaniu nieprawidłowości w wydatkowaniu funduszy unijnych oraz kierował wydziałem kontroli doraźnych. Zanim rozpoczął pracę w służbie cywilnej przez kilka lat był związany z branżą public relations i badań marketingowych. Kierował działem badań rynku oraz koordynował i nadzorował realizację kampanii reklamowych i PR. Dr Robert Andrzejczyk biegle posługuje się językiem angielskim. Jest absolwentem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Był stypendystą Uniwersytetu w Getyndze w Niemczech oraz Uniwersytetu w Uppsali w Szwecji i Uniwersytetu Jyväskylä w Finlandii. Wolny czas spędza aktywnie. Jest miłośnikiem jazdy na rowerze, wspinaczki skałkowej i nurkowania (biogram ze strony internetowej POT).
dodał:  admin data dodania:  2017-09-27, 11:16
 
XVIII Sądeckie Obchody Światowego Dnia Turystyki
Już za kilkanaście dni (09.10.2017r. o godz.13.00 w Kompleksie Rekreacyjno-Wypoczynkowym "PLATINUM" w Nowym Sączu) odbędą się XVIII Sądeckie Obchody Światowego Dnia Turystyki. W programie m.innymi: wręczenie wyróżnień,ogłoszenie wyników XVIII edycji Konkursu "Sądecki Laur Turystyczny 2017" orz inauguracja nowego projektu pn. KULINARNA SĄDECCZYZNA" skierowanego do właścicieli lokali gastronomicznych,którego celem będzie wypromowanie lokali gastronomicznych w trzech kategoriach. Zgłoszone lokale gastronomiczne (restauracje,pizzerie itp.) zostaną poddane ocenie przez Zespoły Oceniające, a Kapituła Sądeckiej Marki Turystycznej przyzna Rekomendacje na rok 2018.Szczegóły w Regulaminie.Zgłoszenia przyjmowane będą w siedzibie Nowosądeckiej Izbie Turystycznej od 15.10.2017r.
dodał:  admin data dodania:  2017-09-23, 16:02
 
W Nowym Sączu spotkanie kierownictw turystycznych samorządów gospodarczych Małopolski
W Nowym Sączu w sali konferencyjnej Hotelu Panorama w dniu 08.09.2017r. odbyło się kolejne spotkanie kierownictw turystycznych samorządów gospodarczych Małopolski (Polska Izba Turystyki O/Małopolski i Nowosądecka Izba Turystyczna). Tematem spotkania były możliwości i zakres współpracy współpracy Izb Turystyki w Małopolsce jako konsekwencja podpisanego w dniu 25.05.2017r. porozumienia przez Krakowską Izbę Turystyki,Nowosądecką Izbę Turystyczną oraz Małopolski Oddział Polskiej Izby Turystyki. Rozmowy miały bardzo rzeczowy charakter, a ich efektem ma być niezwłoczne powołanie platformy współdziałania na co najmniej rok obejmujący m.innymi szkolenia dla członków Izb Turystyki,wypracowywanie wspólnych stanowisk w sprawach istotnych dla turystyki i jej realizatorów wspólne integracyjne spotkania oraz wspólne wyjazdy studyjne. W spotkaniu uczestniczyli prezes Małopolskiego Oddziału Polskiej Izby Turystyki p.Roma Mandyna oraz skarbnik Małopolskiego Oddziału PIT p.Tadeusz Topa,a ze strony Nowosądeckiej Izby Turystycznej prezes Zarządu p.Andrzej Danek,wiceprezesi Zarządu pp.Lucyna Sieja i Jan Tomaszek oraz prezes honorowy p. A.Giertler.
dodał:  admin data dodania:  2017-09-19, 17:07
 
Sądecki Laur Turystyczny 2017 - zgłoszenia do 12.09.2017r.
Serdecznie zapraszamy branżę turystyczną Sądecczyzny i Małopolski do składania zgłoszeń do konkursu w 5 kategoriach. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagrody Sądeckiego Laura Turystycznego oraz wręczenie wyróżnień m.innymi dla przedstawicieli biur podróży,hoteli,ośrodków wypoczynkowych itp. odbędzie się w październiku 2017r podczas Sądeckich Obchodów Światowego Dni Turystyki. Zgłoszenia do XVIII edycji Sądeckiego Laura Turystycznego przyjmowane są do dnia 12.09.2017r. w siedzibie Nowosądeckiej Izby Turystycznej w Nowym Sączu Rynek 19.
dodał:  admin data dodania:  2017-08-30, 15:50
 
Marek Olszewski odwołany z funkcji prezesa POT
Minister sportu i turystyki Witold Bańka podjął decyzję o natychmiastowej dymisji Marka Olszewskiego prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej. To reakcja Ministra na sugestie prezesa POT, aby z programów wizyt zagranicznych dziennikarzy wykreślić Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin" w Warszawie i KL Auschwitz-Birkenau. "Auschwitz to nie produkt turystyczny, lecz miejsce martyrologii, zadumy i przemyśleń, a my zajmujemy się promocją Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie" - przekonywał M.Olszewski prezes POT."To polskie, a nie żydowskie elity zostały w czasie wojny zupełnie przeorane i zlikwidowane. Pamiętajmy, że kultura żydowska w praktyce cała przetrwała" - powiedział w "Gazecie Wyborczej" Olszewski. Twierdził, że podczas krótkich wizyt trudno wytłumaczyć skomplikowaną polską historię. Szef POT argumentował, że chce pokazać Polskę od "najlepszej strony, przez nasze zabytki, kulturę, gościnność, wspaniałą muzykę". Fala oburzenia, którą wywołały te słowa spotkała się z natychmiastową odpowiedzią resortu sportu i turystyki. Na tą argumentację zareagował minister Witold Bańka.
dodał:  admin data dodania:  2017-08-30, 15:37
 
Posiedzenie Zarzządu Nowosądeckiej Izby Turystycznej
W dniu 08 sierpnia 2017r. odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Nowosądeckiej Izby Turystycznej pod przewodnictwem Andrzeja Danka prezesa Zarządu.Tematem posiedzenia było m.innymi: przebieg konkursu "SĄDECKI LAUR TURYSTYCZNY 2017",przygotowania do "XVII Sądeckich Obchodów ŚWIATOWEGO DNIA TURYSTYK" a także wstępne zapoznanie się z nowym projektem adresowanym do gastronomii regionu sądeckiego pn. "KULINARNA SĄDECCZYZNA" w trzech kategoriach: KUCHNIA REGIONALNA - SĄDECKA,KUCHNIA POLSKA oraz KUCHNIA MIĘDZYNARODOWA, Celem tego projektu będzie rekomendacja lokali gastronomicznych by stworzyć katalog "Kulinarna Sądecczyzna", który będzie przewodnikiem dla osób przybywających na Sądecczyznę.W posiedzeniu Zarządu uczestniczył także dr J.Wojnarowski przewodniczący Rady Konsultacyjnej ds Turystyki przy Prezydencie Nowego Sącza i Staroście Nowosądeckim,Ewa Surowiak przewodnicząca Komisji Rewizyjnej NIT oraz A.Giertler Honorowy Prezes Nowosądeckiej Izby Turystycznej.
dodał:  admin data dodania:  2017-08-10, 14:24
 
Zarząd Nowosądeckiej Izby Turystycznej
Wybrany na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym Zarząd Nowosądeckiej Izby Turystycznej na I posiedzeniu ukonstytuował się w sposób następujący: Andrzej Danek - prezes Zarządu,Lucyna Sieja - wiceprezes Zarządu,Jan Tomaszek - wiceprezes Zarządu,Andrzej Stawiarski - sekretarz,Teresa Wójcik - skarbnik,Mariusz Borkowski - członek,Jerzy Dacków - członek. Komisji Rewizyjnej przewodniczy Ewa Surowiak.
dodał:  admin data dodania:  2017-08-06, 9:59
 
Sądecki Laur 2017 - XVIII edycja
Dnia 11 lipca 2017r w siedzibie Nowosądeckiej Izby Turystycznej odbyło się posiedzenie Kolegium Konkursu Sądeckiego Laura. Kolegium zatwierdziło regulamin, ustaliło termin składania zgłoszeń do XVIII edycji Konkursu Sądecki Laur Turystyczny - 12.07 - 12.09.2017r. Serdecznie zapraszamy branże turystyczną Sądecczyzny i Małopolski do składania zgłoszeń do konkursu w 5 kategoriach. Ogłoszenie nagrody Sądeckiego Laura Turystycznego oraz wręczenie wyróżnień odbędzie się w październiku 2017r podczas Sądeckich Obchodów Światowego Dni Turystyki.
dodał:  admin data dodania:  2017-07-11, 22:39
 
Nowy Zarząd Nowosądeckiej Izby Turystycznej
XVIII Walne Zgromadzenie Nowosądeckiej Izby Turystycznej wybrało Zarząd w składzie: Andrzej Danek prezes oraz Lucyna Sieja, Jan Tomaszek, Teresa Wójcik, Mariusz Borkowski, Jerzy Dacków, Andrzej Stawiarski. Zarząd ukonstytuuje się na najbliższym posiedzeniu.
dodał:  admin data dodania:  2017-05-31, 9:09
 
Wyrazy uznania dla Aleksandra Giertlera od władz Starostwa Nowosądeckiego
Uczestniczący w obradach XVIII Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo Wyborczego Nowosądeckiej Izby Turystycznej Marian Ryba członek Zarządu Starostwa Nowosądeckiego złożył podziękowanie dotychczasowemu prezesowi Nowosądeckiej Izby Turystycznej wyrazy uznania i podziękowanie w imieniu Starosty Nowosądeckiego Marka Pławiaka za kierowanie Izbą od jej powstania przez 18 lat.
dodał:  admin data dodania:  2017-05-31, 9:04
 

zmiana aktualności
NIT
.:Copyright © 2007 by wiśnia:.
ostatnia aktualizacja 2012.07.20